Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Pori
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa hoitotyön asiantuntijoita siten, että yleissairaanhoidosta vastaava valmistuva sairaanhoitaja osaa edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, ehkäistä sairauksia ja toteuttaa eri ikäisten eri sairauksista kärsivien potilaiden ja asiakkaiden näyttöön perustuvaa hoitotyötä kokonaisvaltaisesti sekä lievittää potilaiden ja heidän läheistensä kärsimystä. Sairaanhoitaja hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Sairaanhoitaja ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/ tai tieteenalojen kattavuudet ja rajat. Hän hallitsee edistyneet kognitiiviset ja käytännön taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin ja toteutuksiin monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Sairaanhoitaja työskentelee itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä tai toimii yrittäjänä. Hän kykenet johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita. Hän kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Sairaanhoitaja vastaa oman osaamisen arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä. Hänellä on valmius elinikäiseen oppimiseen. Hän toimii erilaisten ihmisten kanssa opiskelu- ja työympäristöissä sekä muissa ryhmissä ja verkostoissa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat. Sairaanhoitaja viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuolisille yhteisölle heidän äidinkielellään. Hän viestii ja on vuorovaikutuksessa toisella kotimaisella kielellä sekä kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan ainakin yhdellä vieraalla kielellä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori