Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK) | Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Pori
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK) | Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tavoitteet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen YAMK-tutkinto tuottaa vaativan tason terveyden ja hyvinvointialan asiantuntija-, kehittäjä- ja johtamisosaajia. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut omaa valmiudet hyvinvointia ja terveyttä edistävään kehittämiseen ja johtamiseen asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen. Tutkinnon taso vastaa eurooppalaisen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) ja kansallisen tutkintojen viitekehyksen (National Qualifications Framework, NQF) mukaista tasoa 7.

Sisältö

Tutkinnon sisältö koostuu syventävistä asiantuntijuusopinnoista kuten hyvinvointi- ja terveysstrategiat, yksilön, yhteisön ja väestön terveys, terveyserojen kaventaminen ja yhteiskunnalliset haasteet, kestävä kehitys, osallisuus, asiakaslähtöiset työmenetelmät, digitaaliset hyvinvointi- ja terveyspalvelut, palvelumuotoilu, sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmien ja johtamisen opinnoista.

Opiskelijalla on mahdollista suorittaa hoitotyön ylemmissä AMK-opinnoissa mielenterveys- ja päihdetyön opintoja 25 op. Opinnot ovat vaihtoehtoiset muille opetussuunnitelmassa oleville opinnoille. Opinnot suunnitellaan yhdessä tutoropettajan kanssa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori