Ylemmät AMK-tutkinnot

Tekniikan ala | Insinööri | YAMK

Pituus
1–1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
1–1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Tekniikan ala | Insinööri | YAMK

Tavoitteet

Tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista vastuullisessa ja kestävässä liiketoiminnassa, vihreässä siirtymässä ja digitaalisuudessa sekä integroida saavutettua osaamista työelämään.

Sisältö

Koulutus tarjoaa osaamista, joka mahdollistaa työskentelyn alan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tutkinnon suorittanut hallitsee alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot ja kykenee käyttämään niitä kriittisesti ja perustellusti ammatillisessa ongelmanratkaisussa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja johtamisessa. Tutkinto edistää ja monipuolistaa tutkinnon suorittaneen työllistymismahdollisuuksia omassa maakunnassa, muualla maassa ja kansainvälisesti.

Tutkinto-ohjelmassa on pakolliset opinnot johtamisessa ja kehittämismenetelmissä, yhteensä 10 op. Ammatillisia syventäviä opintoja on yhteensä kahdeksan 5 op opintojaksoa, joista opiskelija valitsee kolme. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op, jonka lisäksi kypsyysnäytteellä osoitetaan ammatillinen sisältöosaaminen.

Tekniikan YAMK-tutkinto-ohjelmassa korostuu työelämäläheisyys ja työelämän kehittäminen. Opiskelijan näkökulmasta koulutus tukee elinikäistä oppimista ja osaamisen uudistamista. Opiskelussa toteutetaan tutkivan oppimisen pedagogiikkaa sekä monimuoto-opiskelun ja ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Tekniikan YAMK-tutkinto-ohjelmassa korostuu työelämäläheisyys ja työelämän kehittäminen. Koulutus toteutetaan siten, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Työelämässä mukanaolo ei kuitenkaan ole edellytys opiskelemaan hakeutumiselle.

Opiskelussa käytetään Moodle -oppimisympäristöä sekä etäopetukseen soveltuvia verkkoympäristöjä. Opiskelijan tulee varmistaa, että hänellä on käytettävissään riittävän hyvä verkkoyhteys ja laitteisto opintojen suorittamiseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Pori
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Pori
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Insinööri (YAMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....

Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu