Sivuston käyttötapa: Mobiili

Johtaminen ja palveluliiketoiminta | Tradenomi | YAMK

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Monimuotokoulutus
Pori
Ylemmät AMK-tutkinnot

Johtaminen ja palveluliiketoiminta | Tradenomi | YAMK

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksesta valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia, jotka tunnistavat työyhteisön kehittämiskohteita sekä osaavat suunnitella ja johtaa muutosprosesseja. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijan valmiudet kehittää ja johtaa yrityselämän ja julkisten palvelujen prosesseja yrittäjämäisellä otteella kasvavat. Lisäksi opiskelijan liiketoimintaosaaminen muuttuvassa ja globaalissa toimintaympäristössä syvenee.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto parantaa opiskelijan mahdollisuuksia sekä horisontaaliseen että vertikaaliseen urakehitykseen.

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan opinnoissa opiskellan joustavasti ja yhteisöllisesti työn ohessa.Koulutuksessa oppii tunnistamaan työelämän kehittämiskohteita ja löytämään niihin ratkaisuja. Opiskelija pääsee päivittämään johtamistaitojaan ja parantamaan urakehitysmahdollisuuksiaan.

Koulutuksen sisältö

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa syvennytään monipuolisesti organisaatioiden johtamiseen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen. Voit suuntautua johtamisen, asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan tai oikeudellisen osaamisen syventämiseen. Myös  tutkimus- ja kehittämisosaamista lisäävät opinnot ja tehtäväkokonaisuudet sekä vapaasti valittavat opinnot sisältyvät koulutukseen.

Johtamisen suuntautumisen syventävien opintojen teemoja ovat mm. strateginen ajattelu, muutosjohtaminen, prosessien johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja esimiehenä kehittyminen.

Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan suuntautumisen syventävien opintojen teemoja ovat palveluprosessien monikanavainen johtaminen, palvelualojen uudet liiketoimintamahdollisuudet, myynnin johtaminen ja palvelumuotoilu.

Oikeudellisessa suuntautumisessa syventävien opintojen teemoja ovat mm. sopimusoikeus, työ- ja virkasuhteet, perus- ja ihmisoikeudet, viestintä sekä vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät.

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (ylempi AMK), Restonomi (ylempi AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu on noin 6000 opiskelijan ja 400 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Länsirannikon vaikutusalueella Satakunnan ammattikorkeakoulu on merkittävä osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä. SAMKin visio on, että jokainen...


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: