Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö? Lopputyö? Mistä oikein on kyse?

Ammattikorkeakouluopintojen loppusuoralla opiskelijan täytyy tehdä tutkintonsa suorittamiseksi opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on sekä kehittää että osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan. Pääsääntöisesti opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnäytetyötä kutsutaan myös lopputyöksi. Lue alta lisää opinnäytetyön tavoitteista, tekemisestä ja arvioinnista.

Opinnäytetyön tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa koulutuksessa hankittuja tietoja ja taitoja, kuten oman alan tietoutta, analysointi- ja perusteluvalmiuksia ja kriittistä ajattelua. Opinnäytetyö on myös opiskelijan mahdollisuus osoittaa osaamisensa ja soveltaa tietojaan käytännössä. Monella alalla opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työlelämän kanssa, ja moni opiskelija työskentelee tai suorittaa työharjoittelua yrityksessä, jolle tekee opinnäytetyön.

Opinnäytetyön on tarkoitus pohjautua käytännön työelämän ongelmaan ja tavoite on työelämän näkökulmasta nimenomaan tutkia ja kehittää ilmeneviä ongelmia. Kyseessä voi olla esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimus, verkkosivujen suunnittelu, työtapojen tai menetelmien tutkimus tai kehittämissuunnitelma. Opinnäytetyö on siis myös hyvä mahdollisuus työnantajalle saada alan uusinta ja ajankohtaista tietoa.

Opinnäytetyön tekeminen

Opinnäytetyö on ammattikorkeakoulututkinnossa laajuudeltaan yleensä 15 opintopistettä, mikä vastaa noin 2–4 kuukauden työskentelyä. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä vastaa noin puolen vuoden päätoimista työskentelyä. Opinnäytetyö on siis pitkäkestoinen prosessi, joka edellyttää opiskelijalta pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista. Yleensä opinnäytetyö tehdään yksin, mutta sen voi osassa koulutuksista tehdä myös pari- tai ryhmätyöskentelynä.

Jokaisessa oppiaineessa on erikseen määritellyt kriteerit opinnäytetöille, mutta opinnäytetyön aihe voidaan kuitenkin räätälöidä tilaajan / työnanatajan tarpeen mukaan, kunhan se edelleen vastaa opinnäytetöiden tavoitteita ja opiskelijan opintosuunnitelmaa. Pääsääntöisesti ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt tehdään tilaustyönä jollekin organisaatiolle. Opinnäytetyön avulla opiskelija osoittaa, että hän kykenee soveltamaan tutkimustietoa ongelmien ratkaisussa.

Opinnäytetyöskentelyä ohjaa aina korkeakouluopettaja, joka on alansa asiantuntija. Yhteistyön sujuvuuden kannalta on hyvä lisäksi nimetä opiskelijalle yhteyshenkilö myös tilaajaorganisaatiosta. Osapuolet sopivat yhdessä muun muassa työn rajauksesta, aikataulusta, raportointitavasta sekä tutkimustulosten käytöstä.

Vinkkejä opinnäytetyön tekoon:

  • Valitse itseäsi kiinnostava aihe, joka on toteuttamiskelpoinen
  • Lue aiemmin tehtyjä tutkielmia alaltasi. Mieti mitä hyvää ja huonoa niissä on?
  • Aseta välitavoitteita ja varaa kalenteriisi selkeät ajat opinnäytetyön tekoon
  • Keskustele työstäsi ohjaajasi ja muiden opiskelijoiden kanssa
  • Muista myös rentoutua ja palkita itsesi onnistuneista välitavoitteista

Opinnäytetyön arviointi

Opiskelijan tulee osallistua opinnäyteseminaareihin ja tehdä yleensä myös itsearviointi opinnäytetyöstään. Myös työnantaja saattaa antaa lausunnon arviointia varten. Opinnäytetyö arvioidaan korkeakoulussa sovittujen yleisten kriteerien mukaisesti. Lisäksi käytössä voi olla alakohtaisia arviointikriteerejä. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1 (välttävä ) – 5 (erinomainen).

Arvioinnissa huomioidaan:

  • aiheen ja lähestymistavan valinta
  • teoreettiset lähtökohdat
  • toteutus
  • tulokset ja johtopäätökset
  • raportointi


Tsemppiä opinnäytetyön tekemiseen!

Lue lisää:

Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Lähteet:

www.korkeakouluosaajat.fi, www.diak.fi, www.jamk.fi


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.