Sivuston käyttötapa: Mobiili

Käyttöehdot Keystone Education Group Oy

1. Palvelun toimittaminen ja käyttö

1.1 Yleistä

Keystone Education Group Oy (”Keystone ”) tarjoaa koulukseen liittyviä koulutusportaaleita, joiden tavoitteena on auttaa henkilöitä ja yrityksiä löytämään sopivaa koulutusta (”Palvelu”). Tarjoamme käyttäjälle mahdollisuuden tehdä Palvelussa kyselyjä ja yhteydenottopyyntöjä eri koulutuspalveluiden tarjoajien kursseista ja koulutuksista. Kun käyttäjä on tehnyt pyynnön Palvelussa, lähetämme pyynnön asianmukaiselle palveluntarjoajalle (”Palveluntarjoaja”) osana Palvelua. Palvelussa voi olla myös ominaisuuksia, jotka auttavat käyttäjää löytämään oikean koulutuksen, kuten linkkejä koulutuspalveluiden tarjoajien sivuille, arvosanojen laskentaa, testejä, esitelatauksia ja vastaavia koulutukseen liittyviä ominaisuuksia. Keystone Education Group Oy kuuluu Keystone Education Group -konserniin.

Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja ymmärrät, että Palvelun olennainen ja erottamaton osa on käyttäjille sähköpostitse lähetettävä viestintä Palvelusta ja tarjolla olevista koulutuksista. Mikäli et halua vastaanottaa sähköpostiviestintää, älä jätä yhteystietojasi tai kieltäydy viesteistä klikkaamalla kunkin viestin lopussa olevaa linkkiä.

1.2 Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa.Keystone ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Keystonella on ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. Vastaat käyttäjänä Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista.

1.3 Yhteydenottopyynnöt ja kyselyt

Voit tehdä pyyntöjä Palvelussa valitsemalla itse yhden tai useamman koulutuksen, joista haluat saada lisätietoja. Kun olet tehnyt pyynnön, me lähetämme sen Palveluntarjoajalle, joka ottaa yhteyttä sinuun ja tarjoaa lisätietoja. Vastaavasti kun pyydät suosituksia tarjouspyyntöpalvelustamme, nämä tiedot voidaan lähettää asianmukaisille Palveluntarjoajille. Palveluntarjoaja tallentaa ja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja molemmissa tapauksissa auttaakseen sinua koulutuksen valinnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Palveluntarjoajat voivat muun muassa markkinoida palvelujaan ja koulutuksiaan sekä kerätä ja analysoida tietoa ko. Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

1.4 Kurssin sisältö ja osat

Annamme sinulle Palvelussa mahdollisimman yksityiskohtaista tietoja kaikista koulutuksista, jotta voimme auttaa sinua saamaan mahdollisimman hyödyllisiä tietoja. Pidättäydymme kuitenkin tähän liittyvästä vastuusta, sillä joissain tapauksissa tietoja saattaa puuttua tai kurssiin saattaa tulla muutoksia. Jos sinulla on kysyttävää koulutuksista tai muuta kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@studentum.fi tai info@koulutus.fi taikka soittamalla numeroon +358 (0)9 6150 0388. Koulutuskohtaisissa kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä kyseiseen Palveluntarjoajaan.

1.5 Oikeudet Palveluun

Saat Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet kuuluvat Keystonelle tai sen sopimuskumppaneille. Sinulla ei ole oikeutta käyttää Keystonen tai Keystone Education Group -konsernin tavaramerkkejä, tunnettuutta tai yrityksen nimeä muutoin kuin Palvelun käytön edellyttämällä tavalla.


2. Käyttäjätiedot ja henkilötietojen käsittely

2.1 Käyttäjätiedot

Kun olet tehnyt pyynnön Palvelun kautta, vahvistusviesti lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut pyynnössä, joka sisälsi myös yhteys- ja asiakastietosi sekä mahdolliset muut tiedot. Vastuullasi on varmistaa, että pyynnössä antamasi tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset ja että pidät tiedot päivitettyinä.

Mikäli luot Palveluun käyttäjätilin, vastuullasi on varmistaa, että antamasi tiedot ovat virheettömiä ja ajantasaisia, ja että käyttäjätunnuksesi säilytetään turvallisesti, eikä niitä levitetä. Sinun tulee ilmoittaa välittömästi Keystonelle tunnustesi joutuessa ulkopuolisen tietoon.

2.2 Henkilötietojen käsittely

Yksityisyydensuoja on tärkeää Keystonelle. Varmistamme tietosuojasi ja pidämme kaikkien meille luovuttamiesi tietojen turvaamista ensiarvoisen tärkeänä. Vain rajatulla määrällä henkilöitä on pääsy tietoihin. Keystone käsittelee henkilötietojasi Palvelun tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Siltä osin kuin henkilötietojasi luovutetaan Palveluntarjoajalle pyyntösi toteuttamiseksi, ko. Palveluntarjoajat vastaavat henkilötietojesi käsittelystä ko. Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.


3. Muut ehdot

3.1 Ehtojen muutokset

Kehitämme toimintaamme ja palveluvalikoimaamme jatkuvasti, minkä vuoksi meidän voi olla tarpeen muuttaa näitä ehtoja. Ilmoitamme olennaisista ehtojen muutoksista ennen niiden voimaantuloa Palvelussa tai muulla sähköisellä tai kirjallisella parhaaksi katsomallamme tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen sitoudut noudattamaan muutettuja ehtoja.

3.2 Linkit toisiin palveluihin

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Keystone vastaa sivustoista tai sovelluksista miltään osin.

Palvelussa kursseja tai muita tuotteita tarjoavat palveluntarjoajat ovat itsenäisiä toimittajia, eikä heidän katsota olevan Keystonen, Keystone Education Group -konsernin, niiden kumppaneiden tai toimittajien työntekijöitä tai edustajia.

3.3 Vastuunrajoitus

Keystone sanoutuu irti kaikesta vastuusta voimassa olevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa koskien asiakkaille tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle aiheutuneita suoria ja välillisiä vahinkoja ja/tai menetyksiä tai vahinkoja, jotka liittyvät palvelun käyttöön tai käytön estymiseen, riippumatta siitä, miten vahinko on tapahtunut, ja siitä, onko vahinko aiheutunut huolimattomuudesta, sopimusrikkomuksesta tai muusta syystä.

Tässä osiossa mainittu vastuuvelvollisuuden rajoitus ei muuta tai rajaa asiakkaan oikeuksia kuluttajana eikä jätä pois tai rajoita vastuuvelvollisuutta siinä laajuudessa, kuin voimassa oleva lainsäädäntö ei sitä salli.

Jos jonkin näiden ehtojen lausekkeista katsotaan olevan lainvastainen, virheellinen tai kelvoton täytäntöönpantavaksi mistä tahansa muusta syystä, kyseinen lauseke on poistettava eikä se vaikuta muiden ehdoissa olevien lausekkeiden kelpoisuuteen tai täytäntöönpanoon.

3.4 Sopimuksen ja käyttöoikeuden siirto

Sinulla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Keystonen etukäteistä kirjallista suostumusta. Keystonella on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Palvelussa.

3.5 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännöt. Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluin. Erimielisyydet, joita emme saa ratkaistuiksi sovinnollisesti neuvottelemalla, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Voit vaihtoehtoisesti myös nostaa kanteen kotipaikkasi perusteella määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Kuluttajana sinulla on myös mahdollisuus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan sinun tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

3.6 Yhteystiedot

Keystone Education Group Oy (2342228-1)

Jaakonkatu 5, 00100 HELSINKI

info@studentum.fi 

+358 (0)9 6150 0388