Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) | monimuotototeutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Pori
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) | monimuotototeutus

Tavoite

Kuntoutuksen ohjaajan koulutus johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu tutkintoon ja tutkintonimike on kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Opintojen aikana opiskelija omaksuu laaja-alaisen näkemyksen kuntoutuksesta (toimintakyky-, ammatillinen-, kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus) ja tuntee hyvin kuntoutuspalvelua ohjaavan lainsäädännön sekä olemassa olevat kuntoutusmahdollisuudet. Opiskelija hankkii ajantasaista osaamista yksilöllisen ja yhteisöllisen kuntoutustarpeen tunnistamisesta ja laaja-alaisessa arvioinnissa sekä kuntoutusprosessin asiakaslähtöisessä suunnittelussa. Opiskelija osaa kohdata ihmisiä erilaisissa muutosvaiheissa ja toimia ohjaustilanteissa joustavasti, kuntoutujan toimintakykyä ja arjen sujumista edistävällä tavalla. Opiskelija tuntee hyvän kuntoutuskäytännön periaatteet ja osaat toimia oman alansa asiantuntijana kuntoutuksen moniammatillisissa verkostoissa, tiimeissä ja kehitystehtävissä.

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaisesti yhden lukuvuoden aikana on tavoitteena suorittaa 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltu kesto on noin 3,5 vuotta. Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Aikaisempaa osaamista (korkeakouluopintoja ja työkokemusta) on mahdollista lukea osaksi tutkintoa erillisellä hakumenettelyllä silloin, kun aiemmin hankittu osaaminen vastaa koulutusohjelmassa asetettuja osaamistavoitteita. Suoritettavien opintopisteiden laajuus määrittyy yksilöllisen oppimissuunnitelman (HOPS) mukaan. Osaamisen hyväksi lukemisen tarkastelu tapahtuu vasta, kun opiskelija on valittu opiskelijaksi ja ottanut vastaan opiskelupaikkansa.  

Koulutuksen järjestämistapa on monimuotokoulutus, joka sisältää lähiopetusta kampuksella, verkko-opetusta, projektiopintoja ja itsenäistä opiskelua. Lähiopintojen välillä korostuu opiskelijan itsenäinen ja itseohjautuva oppiminen. Lukukauteen sisältyy kaksi kokonaista lähiopetusviikkoa (maanantai - perjantai) ja sen lisäksi 2- 4 kahden päivän (torstai – perjantai) mittaista lähiopetuskertaa. Opintojen loppuvaiheessa lähiopetuksen määrä vähenee. Opiskeluun liittyy myös opintokäyntejä ja pakollista harjoittelua. Useat työssäkäyvät opiskelijat anovat opintovapaata harjoittelun ja opinnäytetyön tekemisen ajaksi.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori