Geronomi (AMK) | Vanhustyö | monimuotototeutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2,5–3 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Pori
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Geronomi (AMK) | Vanhustyö | monimuotototeutus

Vanhustyön asiantuntijuus muodostuu monialaisesta gerontologisesta tiedosta ja tutkimuksesta ja sen soveltamisesta käytäntöön.

SAMKin geronomikoulutuksessa kehityt vanhustyön laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Koulutuksessa saat monipuoliset valmiudet kehittää uudenlaisia käytäntöjä, joiden lähtökohtana ovat ikääntyvän ihmisen tarpeet ja uusin gerontologinen tutkimustieto. Monimuoto-opinnoissa käytämme yhteistoiminnallisia ja opiskelijakeskeisiä menetelmiä sekä hyödynnämme monipuolisesti erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Monimuoto-opinnoissa iso osa työskentelystä tapahtuu itsenäisesti verkossa ilman aikaan ja paikkaan sidottua läsnäoloa. Lähipäivien aikana pääset myös oppimaan yhdessä ja verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa.

Vanhustyön asiantuntijuus muodostuu monialaisesta gerontologisesta tiedosta ja tutkimuksesta ja sen soveltamisesta käytäntöön. Geronomikoulutuksen keskeiset sisältöalueet ovat gerontologinen osaaminen, vanhuspalvelujen toimintaympäristöt ja palvelurakenne, ikäihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, gerontologinen hoiva-, hoito- ja kuntoutusosaaminen, vanhustyön kehittäminen ja esimies- ja yrittäjätoiminta.

Opiskelu geronomikoulutuksessa on joustavaa opiskelua työn ohessa. Koulutus sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetusta on noin neljänä päivänä kuukaudessa. Lisäksi koulutus sisältää eri lukukausina yhteensä viisi harjoittelujaksoa erilaissa vanhustyön toimintaympäristöissä ja mahdollisuuden lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Monimuoto-opetuksessa lähi- ja etäopetus sekä itsenäinen opiskelu yhdistyvät suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi. Suuri osa opiskelusta toteutetaan verkko-opintoina. Opintojen toteutuksen tavoitteena on, että opiskelijan oppimisessa korostuu itseohjautuvuus. Oppimisprosessissa keskeistä on sekä oppijan että opiskelijaryhmän aktiivisuus, reflektiivisyys ja vastuu oppimisesta.  

Opiskelun alussa opiskelijan kanssa yhteistyössä laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka yhteydessä katsotaan kokonaisvaltaisesti opiskelijan osaaminen, työkokemus ja aikaisemmat opinnot. Olemassa olevan osaamisen perusteella opiskelija voi saada teoreettisia opintoja ja harjoitteluja hyväksiluettua. 

Tutoropettaja käy opiskelijan kanssa lukukausittain opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa käsittelevän keskustelun, jossa yhdessä tarkennetaan opiskelun tavoitteita, arvioidaan opiskelijan opintojen etenemistä ja osaamisen kehittymistä. Opiskelijan itsearviointi on keskeinen osa HOPS- keskustelua.

Lähiopetusta on noin 4 päivänä kuukaudessa. Lähiopetuspäiviä ovat pääsääntöisesti torstait ja perjantait. Opetus tapahtuu yleensä päiväaikaan.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Geronomi (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori