Sivuston käyttötapa: Mobiili
Ammattikorkeakoulujen valintakokeet

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet

Miten ammattikorkeakouluun valitaan opiskelijat? Pitääkö valintakokeeseen ilmoittautua? Mitä valintakokeessa mitataan? Pyöriikö sinullakin päässä tällaisia kysymyksiä valintakokeeseen liittyen? Ei hätää! Tältä sivulta löydät yleistä informaatiota ammattikorkeakoulujen valintakokeista.

Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteinen digitaalinen valintakoe. Kokeita järjestetään useampana päivänä, ja hakija voi ilmoittautua itselleen mieluisaan valintakoeaikaan opintopolussa. 

Huom. Kaikki koulutusalat eivät ole mukana valintakoeyhteistyössä, vaan järjestävät yhä omat valinta- ja soveltuvuuskokeensa. Mikäli hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä, löytyy tieto siitä opintopolusta. 

Onnea opintojen etsimiseen!

Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala
Luonnontieteiden ala
Luonnonvara-ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala
Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
Tekniikan ala


Humanistinen ja kasvatusala

Yhteisöpedagogi (AMK)

Kasvatusalalla suoritetaan humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto: Yhteisöpedagogi (AMK). Yhteisöpedagogin koulutukseen hakemisessa on käytössä yhteinen digitaalinen valintakoe. Kokeessa suoritetaan kaikille pakolliset osiot sekä eettiset taidot -osio. Yhteisöpedagogin tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä.

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus (Tulkki AMK)

Diakin ja Humakin tulkkikoulutukset eivät kuulu ammattikorkeakoulujen yhteiseen valintakokeeseen. Korkeakoulut järjestävät siis omat ennakkotehtävänsä ja valintakokeensa tulkin koulutukseen. Katso tarkemmat valintaperusteet korkeakoulujen verkkosivuilta.

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksen pääsykokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat toimittaneet määräajassa hyväksytysti suoritetun ennakkotehtävän. Pääsykokeen avulla selvitetään hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle. Tulkin tutkinnon viittomakieli ja tulkkaus -koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä

Asioimistulkkauksen koulutus (Tulkki AMK)

Diakin asioimistulkkauksen koulutus ei kuulu ammattikorkeakoulujen yhteiseen valintakokeeseen. Asioimistulkkauksen pääsykoe on kaksivaiheinen. Asioimistulkkauksen koulutuksen pääsykokeen ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat määräajassa toimittaneet todistuksen vaadittavasta suomen kielen taidosta. Asioimistulkkauksen koulutukseen valittavilla on kaksi työkieltä: A-työkieli ja B-työkieli. Hakijan tulee pystyä käyttämään A-työkieltä sekä lähde- että kohdekielenä (yleensä äidinkieli) ja B-työkieltä sujuvasti kohdekielenä. Hakijalla tulee olla aina toisena työkielenä suomi. Valittavat työkielet voivat vaihdella vuosittain.

Toiseen pääsykoeosioon kutsutaan hakijat, jotka ovat saaneet hyväksytyn tuloksen ensimmäisestä osiosta. Pääsykokeen toisessa vaiheessa mitataan molempien työkielten osaamista. Lisäksi kokeeseen kuuluu haastattelu ja opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia mittaavia tehtäviä. Asioimistulkkauskoulutuksen laajuus 210 opintopistettä

Kulttuuriala

Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista valintakoetta, mutta osa hakukohteista on mukana hakuyhteistyössä.

Ammattikorkeakoulujen kulttuurialalla valintakokeilla on suuri merkitys opiskelijavalinnassa. Joillekin aloille on ennakkotehtäviä, ja hakijat kutsutaan valintakokeeseen koulumenestyksen tai etukäteen tehtävän ennakkotehtävän perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. 

Luonnontieteiden ala

Luonnontieteiden alalla on kaksi koulutusohjelmaa:

  • Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
  • Englanninkielinen Degree Programme in Business Information Technology

Koulutusohjelmiin haetaan ammattikorkeakoulujen yhteisellä valintakokeella. Valintakokeessa suoritetaan kaikille yhteiset osiot sekä matemaattisten taitojen osio.

Luonnonvara-ala

Luonnonvara- ja ympäristöalalla voi opiskella maa-, metsä-, puutarha- ja kalataloutta. Alan työtehtävät liittyvät tyypillisesti esimerkiksi luonnon- ja ympäristönhoitoon, maatalouteen, eläimiin sekä elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen. Luonnonvara-alan koulutuksiin on käytössä ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe. Luonnonvara-alan koulutusten valintakokeessa suoritetaan kaikille yhteiset osiot sekä matemaattisten taitojen osio. 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala koostuu neljästä kokonaisuudesta: ravitsemis-, matkailu-, majoitus- ja puhtaanapitopalveluista. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksiin on käytössä ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe. Kokeessa suoritetaan kaikille yhteiset osiot sekä matemaattiset taidot. 

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta voi valmistua kolmeen eri tutkintoon: kauneudenhoitoalan, liikunnan tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnon laajuus vaihtelee 210–270 opintopisteen välillä. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan koulutuksiin haetaan ammattikorkeakoulujen yhteisellä valintakokeella. Valintakokeessa suoritetaan kaikille yhteiset osiot, matemaattisten taitojen osio sekä eettisten taitojen osio. 

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla valmistutaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike valmistuneelle on tradenomi. Englanninkielisistä koulutusohjelmista valmistuneet voivat käyttää myös Bachelor of Business Administration -nimikettä. Hakukohteisiin haetaan ammattikorkeakoulujen yhteisellä valintakokeella, jossa suoritetaan kaikille yhteiset osiot sekä matemaattisten taitojen osio.

Tekniikan ala

Tekniikan alan koulutusohjelmista valmistuneiden työtehtävät sijoittuvat pääasiassa teknistä asiantuntemusta edellyttävien teollisuuden ja yritystoiminnan tehtäviin. Tekniikan alan koulutuksiin haetaan ammattikorkeakoulujen yhteisellä valintakokeella. Kokeessa suoritetaan kaikille yhteiset osiot, matemaattisten taitojen osio sekä matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osio. Valintakokeessa mitataan hakijan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista). 

Selaa koulutusvaihtoehtoja


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.