Ammattikorkeakoulu - väylä menestykseen!

Opiskele ammattikorkeakoulussa

Opiskele ammattikorkeakoulussa!

Mielenkiinto ammattikorkeakouluja kohtaan on kasvanut jatkuvasti viime vuosina. Ammattikorkeakouluja on Suomessa tällä hetkellä 23. Tämän lisäksi Ahvenanmaalla toimii oma ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulussa huolehditaan poliisipäällystön koulutuksesta. Suomalaisia ammattikorkeakouluja kutsutaan englanniksi nimellä University of Applied Science.

Ammattikorkeakoulujen toiminnassa korostuu niiden läheinen yhteys työelämään. Tärkeänä osana ammattikorkeakoulujen toimintaa on myös alueellinen kehittäminen. Opetus panostaa työelämälähtöiseen opiskeluun, joka tarkoittaa uusiin tai kehitettyjen tuotteiden, menetelmien ja palvelujen löytämistä.

Kenelle ammattikorkeakoulukoulutus soveltuu?

Ammattikorkeakoulujen perusidea on tarjota käytännönläheistä ammatillista korkeakouluopetusta. Ammattikorkeakouluopintoja on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Aikuiset voivat osallistua myös nuorten opetukseen. Ammattikorkeakoulussa suoritettavia tutkintoja ovat ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vaatii alaa vastaavan korkeakoulututkinnon sekä kolmen vuoden alan työkokemuksen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on erinomainen jatko-opiskelu vaihtoehto. Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja

Ammattikorkeakouluihin hakeminen

Ammattikorkeakouluihin haetaan pääsääntöisesti korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lähes kaikkiin ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin kuuluu valintakoe, jonka sisältö vaihtelee aloittain. Ammattikorkeakoulut päättävät itsenäisesti opiskelijavalinnan perusteista.

Ammattikorkeakouluopiskelu

Ammattikorkeakouluissa järjestetään

 • ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta,
 • ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
 • ammatillisia erikoistumisopintoja ja muuta aikuiskoulutusta
 • avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä
 • ammatillista opettajankoulutusta

Ammattikorkeakoulutusta järjestetään kahdeksalla eri alalla:

 • humanistinen ja kasvatusala
 • kulttuuriala
 • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
 • luonnontieteiden ala
 • tekniikan ja liikenteen ala
 • luonnonvara- ja ympäristöala
 • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 • matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Eri aloilla tarjottavien koulutusohjelmien määrä vaihtelee ammattikorkeakouluittain. Mahdollisuuksia on siis lukuisia ja jokainen löytää varmasti omansa ammattikorkeakoulujen tarjontaan tutustumalla.

Opintoja mitataan opintopisteillä. Yleisimpien amk tutkintojen laajuus on joko 210, 240 tai 270 opintopistettä. Sen suorittaminen kestää noin 3,5−4,5 vuotta. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on joko 60 tai 90 opintopistettä ja suorittaminen vie noin 1−1,5 vuotta. Ammattikorkeakoulut päättävät itse koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta.

Työllistyminen

Koska ammattikorkeakouluopinnot on suunniteltu työelämää varten, on työelämään hakeutuminen nopeampaa suhteessa muihin korkeakouluopintoihin. Työllistymistä helpottavat opiskelujen aikana tehtävät työharjoittelut, joiden kautta ovet työelämään avautuvat usealle opiskelijalle. Eri koulutusaloilla työllistyminen vaihtelee jonkin verran. Sosiaali- ja terveysalalla työllistyminen viime aikoina on ollut erittäin hyvä!


Lue lisää:

» Pääsyvaatimukset ja hakeminen
» Ammattikorkeakoulujen valintakokeet
» Selaa koulutusvaihtoehtoja


Mainokset