Sosionomi (AMK) | Sosiaaliala | päivätoteutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Pori
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sosionomi (AMK) | Sosiaaliala | päivätoteutus

Tavoitteet

Sosionomikoulutuksen tavoitteena on tuottaa tiedostavia, omaa osaamistaan arvostavia sekä ammatti-identiteetiltään vahvoja sosiaalialan osaajia. SAMK:ssa opiskelijat ovat koko opintojen ajan mukana ammatillisen kasvun pienryhmissä, joissa tuetaan ja edistetään opiskelijan ammatillista ja persoonallista kasvua sekä heidän kehittymistään osaajiksi, jotka ymmärtävät sosiaalisen ja eettisen näkökulman merkityksen hyvinvointi- ja kasvatustyössä.

Sisältö

Sosionomiopintojen pääsisältöjä ovat:

• tiedonhankinta-, viestintä- ja kieliopinnot

• sosiaalialan ammatilliseen työhön ja vuorovaikutukseen liittyvät opinnot

• yhteiskuntatieteelliset ja kasvatustieteelliset aineet

• monikulttuuriseen työhön liittyvät opinnot

• tutkimukseen, kehittämiseen ja johtamiseen liittyvät opinnot

• vaihtoehtoiset ammattiopinnot (opiskelija voi valita opintoja mm. aikuissosiaalityön, erityiskasvatuksen ja vammaistyön, lastensuojelun ja perhetyö, nuorisokasvatuksen ja varhaiskasvatuksen alueelta).

Lähde: Opintopolku

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori