Tradenomi (AMK) | Liiketalous | päivätoteutus | Rauma

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Rauma
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Tradenomi (AMK) | Liiketalous | päivätoteutus | Rauma

Tässä koulutuksessa läpileikkaavat teemat ovat globalisaatio, digitalisaatio ja kestävä kehitys, joita tarkastellaan liiketalouden perspektiivistä läpi opintojen. Näiden lisäksi opiskelijan on mahdollista erikoistua kansainväliseen liiketoimintaan, logistiikkaan tai verkkokauppaan. Nämä kaikki kolme osa-aluetta linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Näiden lisäksi opiskelija voi halutessaan täydentää osaamistaan mm. palvelumuotoiluun, laskentaan ja organisaatiotoimintaan liittyvillä opintokokonaisuuksilla.

Opetuksessa käytetään kaikkia seuraavia menetelmiä: ryhmäopetus, luento-opetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, harjoittelu sekä verkko-opetus.

Eri opintojaksoilla käytetään erilaisia opetusmenetelmiä, näitä ovat mm.

  • kontaktiopetus luokkaopetuksena tai verkossa yhdistettynä itsenäiseen opiskeluun
  • ryhmä- ja tiimityöskentely erilaisten tehtävänantojen parissa, usein ratkaistavana on oikeita liike-elämän ongelmia

Ensimmäiset kaksi vuotta opinnoista suoritetaan normaalina päiväopiskeluna Rauman kampuksella. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä kansainvälisen liiketalouden sekä tekniikan koulutusohjelmien kanssa. Osa toisen ja kolmannen vuoden erikoistumisopinnoista toteutetaan monimuoto- tai verkko-opintoina.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori