AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Kätilö (AMK) | päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
4,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kätilö (AMK) | päivätoteutus

Kätilön tutkinto-ohjelmasta valmistuu kätilö (AMK), jolla on pätevyys toimia myös sairaanhoitajana.

Kätilönä toimit seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijana. Huolehdit raskaana olevien, synnyttävien ja synnyttäneiden naisten ja perheiden sekä terveiden vastasyntyneiden lasten hyvinvoinnista. Kätilön ammattitaitoon kuuluu myös perhesuunnittelu ja naistentautien hoitotyö. Tutkinnosta valmistuessasi sinulla on laaja-alainen näyttöön perustuva hoitotyön ja kätilötyön osaaminen, jossa korostuu terveyden edistäminen, kliininen osaaminen sekä kätilötyössä tarvittava digitaalinen osaaminen. Kätilönä sovellat kriittisesti ammattialan tietoja ja taitoja kätilötyön ja hoitotyön monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Ensimmäiset kolme vuotta opiskelet pääsääntöisesti sairaanhoitajan tutkintoon kuuluvia opintoja. Viimeiset puolitoista vuotta sisältävät kätilötyön opintoja. Opinnot toteutuvat päiväopintoina.

Opinnot sisältävät

  • perus- ja ammattiopintoja
  • vapaasti valittavia opintoja
  • ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä
  • opinnäytetyön.

Opiskelusi sisältää kontaktiopetusta, verkko-opintoja, simulaatioharjoituksia ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Sinulla on mahdollisuus oppia innovaatio- ja projektiosaamista monialaisissa työelämälähtöisissä opinnoissa, esimerkiksi JAMK Future Factory-toiminnassa. Koulutuksen aikana hankit valmiuksia toimia erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä voit osallistua kätilötyön kehittämiseen. Voit täydentää opintojasi painottaen yrittäjyyttä tai kansainvälisyyttä.

Opinnot ovat käytännönläheisiä ja noin puolet opinnoista on ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelu toteutuu simulaatio-oppimisympäristöissä ja hoito-/kätilötyön toimintaympäristöissä, esimerkiksi terveyskeskussairaaloissa, neuvoloissa ja synnytys- ja naistentautien osastoilla. Harjoittelu on usein kolmivuorotyötä. Harjoitteluyksiköt ovat eri puolilla Suomea, joten osa harjoittelusta toteutuu Keski-Suomen ulkopuolella.

Lähde: Opintopolku.fi

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kätilö (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Jamk tarjoaa...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu