AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Tavoite

Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa hoitotyötä. Voit työskennellä perusterveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai erikoissairaanhoidossa, yrityksissä, järjestöissä, alan kansainvälisissä tehtävissä tai yrittäjänä. 

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinto profiloituu vahvaan ja laaja-alaiseen hoitotyön osaamiseen, jossa korostuvat terveyden edistäminen ja kliininen osaaminen sekä hoitotyössä tarvittava digitaalinen osaaminen ja tietoturva.

Opinnoissa voit kehittää hoitotyön ammatillista osaamista kansainvälisyyden ja yrittäjyyden näkökulmista. Sinulla on mahdollisuus vahvistaa innovaatio- ja projektiosaamista sekä tiimityötaitoja monialaisissa työelämälähtöisissä opinnoissa, esimerkiksi harjoittelu monialaisessa opiskelijamoduulissa ja JAMK Future Factory -toiminnassa.

Ensimmäisenä vuotena opiskelet hoitotyön perusteita ja hoitotyötä tukevia lähitieteitä sekä perehdyt sosiaali- ja terveysalan asiakkuuteen ja työelämätaitoihin. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena hankit näyttöön perustuvaa teoreettista ja kliinistä hoitotyön osaamista sekä vahvistat hoitotyön päätöksentekotaitoja, ohjaus- ja opetusosaamista.

Opiskelun loppuvaiheessa syvennät ja laajennat osaamistasi valitsemallasi hoitotyön asiantuntijuusalueella. Voit keskittyä sairaanhoitajan itsenäiseen vastaanottotoimintaan tai vuodeosastolla työskentelyyn, palliatiiviseen hoitotyöhön, leikkaushoitotyöhön, akuuttihoitotyöhön tai esimerkiksi mielenterveystyöhön tai lastensairaanhoitoon. Vahvistat sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun ja turvallisuuteen sekä hoitotyön johtamiseen liittyvää osaamista.

Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä (JAMK Future Factory), johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Nämä monialaiset projektit toteutuvat opintojen keski- ja loppuvaiheessa.

Opinnot ovat käytännönläheisiä ja opiskelusta runsas kolmasosa on harjoittelua. Harjoittelu toteutuu JAMKin simulaatio-oppimisympäristössä, VR-ympäristössä ja alan työpaikoissa, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai palvelutaloissa. Opiskelu päivätoteutuksessa on kokopäiväistä.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, tiimityöskentely ja kontaktiopiskelu. Työtapoina ovat oppimistehtävät, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä motivaatiota tarttua erilaisiin tietoteknisiin sovelluksiin.

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat kokoontuvat opiskelemaan noin kahtena päivänä kuukaudessa. Lisäksi opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja. Seuraavien vuosien opintoihin liittyy erimittaisia kontaktiopinto- ja harjoittelujaksoja.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu