Bachelor of Hospitality Management | Tourism Management | full-time studies

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
englanti
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Joint application
   
Lähiopetus
Jyväskylä
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Bachelor of Hospitality Management | Tourism Management | full-time studies

Restonomilla on valmistumisen jälkeen laaja-alainen ammatillinen osaaminen: kattavat tiedot- ja taidot matkailualan asiantuntija- ja johtotehtävissä toimimista varten, tehokkaat viestintätaidot sekä hyvä kielitaito. Keskeisiä painopisteitä opinnoissa ovat vastuullinen liiketoiminta, asiakas- ja käyttäjälähtöisyys ja elämyksellisten palvelujen luominen sekä palvelukonseptien kehittäminen. Yrittäjämäistä ajattelua ja toimintaa korostetaan kaikissa opinnoissa.Esimerkkejä opinnoistamme:Introduction to tourismResponsible Tourism ManagementExperience designDigital Services in tourismFuture Trends in TourismDestination ManagementResponsible business planningTourism Management - koulutusohjelma on juuri sinulle, joka haluat toimia asiantuntija- ja esimiestehtävissä matkailun monipuolisessa ja kansainvälisessä toimintakentässä. Globaali kilpailu ja muuttuvat kulutuskäyttäytymisen trendit matkailussa vaativat alan osaajilta innovatiivisia ratkaisuja, kykyä hyödyntää teknologiaa sekä kykyä huomioida asiakkaiden tarpeita.Koulutuksen aikana kehitytään kannattavan ja vastuullisen matkailuliiketoiminnan ammattilaisiksi. Tutkinto-ohjelmassamme syntyy vahvaa liiketoimintaosaamista alati muuttuviin kansallisiin ja kansainvälisiin alan työtehtäviin. Palveluiden kehittäminen asiakasta kuunnellen, luovuutta ja uusia ideoita hyödyntäen on restonomikoulutuksen keskiössä.JAMKin restonomikoulutuksessa opiskelussa yhdistyvät vahva teoreettinen alan tietämys ja työelämään tehtävät moninaiset projektit. Opiskeluun kuuluvat olennaisesti alan yrityksiin tehtävät kehittämisprojektit, tapahtumien tuottaminen sekä kansainväliset ja kotimaiset opintomatkat. Opiskelijat hyödyntävät laajaa kansainvälistä yhteistyöverkostoamme ja voivat suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla.

Hakeminen

You can apply through joint application at www.studyinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Bachelor of Hospitality Management, Restonomi (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Jamk tarjoaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rajakatu 35
40200 Jyväskylä