AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Fysioterapeutti (AMK) | monimuotototeutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, paikassa Jyväskylä
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Fysioterapeutti (AMK) | monimuotototeutus

Tavoite

Fysioterapeutin (AMK) monimuotokoulutuksessa hankit valmiudet liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntijaksi. Edistät työssäsi asiakaslähtöisesti eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyttä sekä liikunta-, toiminta- ja työkykyä heidän omissa asuin- ja elinympäristöissään. Osaat erityisesti hyödyntää toimintakyvyn arvioinnin, terveyttä edistävän neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen terapian, fysikaalisen terapian, ergonomian ja hyvinvointiteknologian menetelmiä arvioidessasi sekä edistäessäsi kuntoutujan liikkumista ja toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristössä. 

Valmistuttuasi sinulla on myös valmiudet palvelumuotoiluun ja yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa yhteistyöverkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Omaksut tutkivan, kehittävän ja näyttöön perustuvan työotteen, jonka avulla pyrit sekä itsesi, työsi, että monialaisen kuntoutuksen kehittämiseen. 

Koulutuksen sisältö

Hankit vahvan liikuntatieteellisen ja soveltavan liikunnan osaamisen voidaksesi toteuttaa toimintakyvyn arviointia, terapeuttista harjoittelua ja ohjausta eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna hankit perusosaamisen sosiaali- ja terveysalan asiakastyöstä, toimintaympäristöistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna opiskelet:

  • toimintakyvyn arviointia ja fysioterapian menetelmiä
  • toimintakyvyn edistämistä fyysisen aktiivisuuden ja fysioterapian keinoin
  • kansainvälistyvän toimintaympäristön ja teknologian tuomia tulevaisuuden haasteita.

Opinnot ovat käytännönläheisiä. Opiskeluun kuuluu 70 opintopistettä harjoittelua koulun harjoittelutiloissa ja LAB-oppimisympäristöissä, kehittämisprojekteissa ja alan työpaikoissa, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yrityksissä, kuntoutuslaitoksissa, erityiskouluissa, järjestöissä ja urheiluseuroissa.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, tiimityöskentely ja kontaktiopiskelu.Työtapoina ovat mm. oppimistehtävät, luennot, pienryhmätyöskentely ja ohjaus. Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi keskimäärin noin 40 h/viikko. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä motivaatiota tarttua erilaisiin tietoteknisiin sovelluksiin.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Jyväskylä
  • Hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jamk, on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamk tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa - niin järjestöjen, korkeakoulujen, kuin yritystenkin kanssa. Opiskelijoita Jamkissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Tarjoamme korkeakoulututkintoon...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu