Ylemmät AMK-tutkinnot

Insinööri (ylempi AMK) | IoT:stä tekoälyyn | verkko-opinnot

Pituus
1–2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Etätoteutus
Pituus
1–2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Etätoteutus

Insinööri (ylempi AMK) | IoT:stä tekoälyyn | verkko-opinnot

Teknologian voimakas kehittyminen on tuonut mahdollisuuden tallennetun datan käsittelylle ja analysoinnille. Sekä julkishallinto että yksityinen sektori tarvitsevat ICT-teknologioita, data-analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä datan hallintaan ja hyödyntämiseen tuloksenteon välineenä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavalla koulutuksella saat uutta kykyä vastata ajan haasteisiin aina ilmiön mittaamisesta tiedon jalostamiseen.

Tavoitteena on soveltaa IT:n luomia mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen niin julkishallinnossa, yritystoiminnassa ja teollisuudessa. Ohjelma lisää data pipelinen ymmärrystä IoT:n, data-analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn osalta sekä parantaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tarjoamme mahdollisuudet oppia informaatioteknologian uusimmat trendit aina virtualisoinnista pelillisyyden hyödyntämiseen.

Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtävissä, ja osaat soveltaa oppimaasi käytäntöön.

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, joissa keskeisenä sisältönä on datan mittaaminen, analysointi ja visualisointi sekä koneoppiminen. IoT:n avulla fysikaalinen ilmiö saadaan muunnettua digitaaliseen muotoon ja siirrettyä pilveen jatkokäsittelyä varten. Analytiikka ja visualisointi tuottavat organisaatioille lisäarvoa päätöksenteon tueksi. Koneoppimisen luokittelevat ja ennustavat menetelmät ovat portti tekoälyä hyödyntävään tulevaisuuden työhön. Johdanto tekoälyyn tarjoaa innovointialustan toiminnan jatkokehittämiseen.

Täydentävissä opinnoissa voit keskittyä virtualisointiin ja pelillisyyteen, tai muuhun LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-tasoiseen opintotarjontaan.

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena (lähiopetus, verkko-opiskelu, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely) ja yhtä opintojaksoa kohden on enintään neljä kontaktipäivää. Virtuaaliopetusta hyödynnetään tehokkaasti: luentoja voi seurata etänä ja luennot tallennetaan mahdollisuuksien mukaan.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Etätoteutus
  • Verkossa
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (YAMK)
LAB-ammattikorkeakoulu
Kirkkokatu 27
15140 Lahti

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...

Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu