Kulttuuriala (ylempi AMK) | muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut

LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Lahti
Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuuriala (ylempi AMK) | muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut

Teknologian alati laajentuva läsnäolo muuttaa tuttuja toimenkuvia ja synnyttää jatkuvasti uusia osaamistarpeita työelämässä. Tällä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavalla koulutuksella saat uutta kykyä vastata työelämän muutoksiin ja haasteisiin

Opintojen keskiössä ovat digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden kehittäminen. Lähtökohtana on käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UCD) ja sen modernit kehitysmenetelmät. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen teknologiaympäristön tulevaisuuden näkymistä sekä sähköisten palvelujen konsepti- ja käyttöliittymäsuunnittelusta (UI) parhaan arvon ja käyttökokemuksen (UX) luomiseksi. Opetuksessa painotetaan ympäristönä mobiililaitteita. Käytännön opiskelusta vähintään puolet on tutkivaa kehittämistä omassa hankkeessa

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä median ja muotoilun digitaalisten ratkaisuiden parissa.

Koulutuksen sisältönä ovat digitalisaatioon liittyvät strategiat, toimintamallit, ratkaisut ja palvelut sekä niiden kehittämiseen liittyvät menetelmät ja prosessit. Muotoiluajattelua ja sen prosessiin liittyviä menetelmiä sovelletaan digitaalisten ratkaisujen kehittämisprosessiin. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat käyttökokemusta (UX) kehittävä käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UCD), käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen. Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi sähköisen tuotteen tai palvelun konseptin ja käyttöliittymän kehittäminen tai informaatiomuotoilun hanke.

Ydinopintoihin sisältyy 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Opintoihin voi osallistua osin verkon kautta. Osa valinnaisista opintojaksoista järjestetään myös viikon mittaisina intensiivijaksoina. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. LABin järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Medianomi (ylempi AMK), Muotoilija (ylempi AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...


Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

LAB-ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti