Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Lahti, Lappeenranta
marker Hakuaika käynnissä

Alkavat koulutukset
Lahti
Syksy

Lappeenranta
Syksy

Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Fysioterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Fysioterapia tarjoaa palveluja yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa näiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisestä, kivusta, sairaudesta, toimintahäiriöistä tai ympäristötekijöistä johtuen. 

Fysioterapiassa tarkastellaan ihmistä ja ihmisen toimintaa biopsykososiaalisesta näkökulmasta. Fysioterapeutin osaamisessa on keskeistä asiakkaan kohtaamisen ja ohjaamisen lisäksi motorinen oppiminen, anatomian, fysiologian ja biomekaniikan sekä näihin liittyvien rajoitteiden ja toimintamahdollisuuksien ymmärtäminen. Osaamisalueita ovat fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointiosaaminen, ohjaus- ja neuvontaosaaminen, terapiaosaaminen, teknologiaosaaminen, eettinen osaaminen ja yhteiskuntaosaaminen. 

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja tutkittuun tietoon perustuvaa. 

Sisältö

Fysioterapeutiksi opiskelet aidoissa asiakastilanteissa, teoria ja käytäntö nivoutuvat opinnoissasi tiiviisti yhteen. Opinnoissa saat tilaisuuden kehittää tulevaisuuden ratkaisuja väestön hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämiseksi. Valmistuneena fysioterapeuttina osaat hyödyntää uusinta tietoa fysioterapian toteutuksessa. Käytät tutkivaa työotetta ja näyttöön perustuvaa tietoa omassa työssäsi sekä fysioterapian kehittämisessä.

Jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyy tietty määrä yhteisen ja ammatillisen ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opintoja. Tutkinnon ydinosaaminen muodostaa osaamisesi perustan ja takaa asiantuntijuuden. Täydentävällä osaamisella sinun on puolestaan mahdollista syventää ja laajentaa osaamistasi haluamaasi suuntaan ja rakentaa omia tavoitteitasi parhaiten palveleva, yksilöllinen tutkinto.

Koulutus etenee teemoittain. Ensimmäisen lukuvuoden aikana perehdyt fysioterapeutin ammattiin ja alaan. Toisen lukuvuoden aikana opiskelet työ- ja toimintakyvyn arviointia ja opit, kuinka voit edistää sitä työssäsi fysioterapeuttina. Kolmantena lukuvuotena perehdyt erilaisiin tapoihin soveltaa fysioterapian tutkimis- ja terapiamenetelmiä sekä opit toimimaan alasi asiantuntijana. Neljäntenä vuotena opinnoissa tuetaan erityisesti kasvuasi fysioterapian kehittäjäksi ja vaikuttajaksi.

Lappeenrannan kampuksella opinnot toteutetaan käytännönläheisesti biomekaniikan ja kuormitusfysiologian laboratorioita hyödyntäen sekä aidoissa ja simuloiduissa toimintaympäristöissä. Opinnoissa korostuvat fysioterapeutin ammatissa tarvittavat käden taidot, terveysteknologian hyödyntäminen ja valmentava työote.

Voit täydentää osaamistasi paitsi omalta koulutusalaltasi myös koko LAB ammattikorkeakoulun yhteisestä alojen koulutustarjonnasta.

Tutustu koulutuksen opinto-oppaaseen

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...


Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

LAB-ammattikorkeakoulu

Kirkkokatu 27
15140 Lahti