Tradenomi (AMK) | liiketalous | päivätoteutus

Centria-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy 2023
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Kokkola
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Tradenomi (AMK) | liiketalous | päivätoteutus

Haaveiletko bisnesurasta? Tahtoisitko oppia markkinoimaan ja myymään? Pidätkö numeroista ja kiinnostavatko talousluvut? Haluaisitko oppia johtamaan ihmisiä ja asioita? Onko tavoitteenasi oma yritys tai bisneksen pyörittäminen verkossa? Kiinnostaako yrityksen riskien hallinta? Tahtoisitko oppia ohjaamaan tulevaisuuden yrityksen toimintoja tai hankkia koulutuksen, jolla voi hakeutua erilaisiin työtehtäviin? Jos vastasit myöntävästi edes yhteen kysymykseen, liiketalouden koulutuksemme on juuri sinua varten!

Centrian liiketalouden opinnoissa perehdytään monipuolisesti liiketalouden alaan. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aikaisempia alan opintoja tai työkokemusta. Opintojen aikana käydään kattavasti läpi liiketalouden osa-alueita, kuten yritystoimintaa, markkinointia, taloushallintoa ja johtamista. Opit käyttämään erilaisia ohjelmistoja ja välineitä. Opinnot sisältävät myös kieli- ja viestintäopintoja.

Opintojen toteutus

Pääsääntöisesti opetusta järjestetään arkipäivisin Centrian Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Luentojen lisäksi teemme niin itsenäisesti toteutettavia tehtäviä sekä pari- ja ryhmätöitä. Meillä käy myös paljon työelämän asiantuntijoita luennoimassa ja sen lisäksi teemme myös yritysvierailuja alueemme yrityksiin. Osa opetuksesta pidetään verkon välityksellä. Opiskelijamme pääset osallistumaan myös mielenkiintoisiin projekteihin, jotka tehdään usein suoraan jonkin yrityksen toimeksiannosta. Näissä projekteissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä ja samalla saat tilaisuuden näyttää osaamistasi – ja ehkä napata jopa kesätyöpaikan jostakin yrityksestä. Voit suuntautua opinnoissasi joko taloushallintoon tai johtamiseen, markkinointiin ja yrittämiseen eli tuttavallisemmin ”jymyyn”. Valinta syventävistä opinnoista tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella. Syventävien opintojen aikana hankit työelämässä tarvittavaa osaamista ja taitoja. Tärkeitä osia koulutuksessa ovat käytännön työtehtävissä suoritettava harjoittelu ja opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jossa pääset näyttämään omaa osaamistasi.

Liiketalouden koulutuksen sisältöjä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Pyrkimyksenämme on, että Centriasta valmistuneet tradenomit ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka kykenevät kehittämään omaa osaamistaan yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Liiketalouden koulutuksemme opetushenkilöstö on korkeasti koulutettua ja heillä on monipuolinen kokemus liiketalouden eri osa-alueilta. Opettajillamme on tyypillisesti yrittäjämäinen toimintatapa ja he pitävät tiivistä yhteydenpitoa alueemme yrityksiin. Olemme saaneet kiitosta siitä, että opettajamme pyrkivät ohjaamaan opiskelijoita mahdollisimman yksilöllisesti ja he ovat helposti tavoitettavia ja lähestyttäviä.

Opintojen sisältö

Centrian liiketalouden päivätoteutuksessa opetus järjestetään arkipäivisin Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa.

Liiketalouden koulutus koostuu ydinopinnoista ja profiloivista opinnoista. Centriassa voit syventyä liiketalouden päivätoteutuksessa joko johtamiseen, markkinointiin ja yrittäjyyteen tai taloushallintoon. Opintoihin kuuluu lisäksi vapaasti valittavia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta.

Centrian liiketalouden päivätoteutuksessa voit syventyä opinnoissasi joko johtamiseen, markkinointiin ja yrittäjyyteen tai taloushallintoon.

  • Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden syventävissä opinnoissa perehdyt monipuolisesti johtamisen eri osa-alueisiin, kuten henkilöstöjohtamiseen, strategiseen johtamiseen ja tiedolla johtamiseen. Markkinoinnin opinnoissa syvennytään markkinatutkimukseen ja markkinoinnin suunnitteluun, asiakaskäyttäytymiseen, myyntiin sekä visuaaliseen markkinointiin. Yrittäjyyden opinnoissa perehdyt puolestaan liiketoiminnan suunnitteluun ja yrityksen perustamiseen, projektihallintaan sekä tuotteistamiseen ja brändinhallintaan. Opintojen jälkeen vahvuuksiasi ovat kyky ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuuksia sekä hyvät johtamis- ja organisointitaidot sekä myynti- ja markkinointiosaaminen.

  • Taloushallinnon syventävissä opinnoissa käsitellään ja perehdytään monipuolisesti taloushallinnon eri osa-alueisiin. Opinnot koostuvat muun muassa tilinpäätöksen suunnittelun ja laatimisen, kirjanpidon, yritysverotuksen sekä palkkahallinnon opintojaksoista. Perehdyt myös yhtiö- ja työoikeuteen. Opintoihin sisältyy lisäksi sijoittamisen, riskienhallinnan sekä investointien suunnittelun ja kannattavuuslaskennan opintoja. Taloushallinnon osaajille on kova kysyntä työmarkkinoilla, ja ammattitaitoisen opetushenkilöstön tuella pääset kehittämään taitojasi näihin tarpeisiin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....


Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

 Näytä puhelinnumero