Kysymyksiä ja vastauksia

Täällä voit lukea kysymyksiä ja vastauksia opiskelun eri aloilta. Toivomme, että osiosta muodostuu arvokas tietopohja sinulle, jolla on kysymyksiä tai muita ajatuksia peruskoulun jälkeiseen kouluttautumiseen liittyen!

Etsi

Aihealue

Kysymyksiä

Viimeisimmät kysymykset ja vastaukset

Opiskelupaikka eri paikkakunnalta
Hei! Sain monimuoto-opiskelupaikan Porin Diakista, mutta asun itse Turussa. Onko minun muutettava Poriin, vaikka lähijaksoja on 4-7 viikkoa lukukaudessa? Haluaisin mieluiten asua Turussa, mutta opiskelupaikka olisi myös minulle tärkeä. Kiitos avusta.
Vastaus

Hei,

Kiitos viestistäsi ja onnea opiskelupaikasta! Opiskelupaikkakunnan valitseminen herättää varmasti monella ristiriitaisia tunteita ja muuttaminen uudelle paikkakunnalle saattaa jännittää. 

Monet opinnot ovat joustavia ja etenkin monimuoto-opinnoissa lähiopetusjaksoja on melko vähän. Voit tietysti itse valita asuinpaikkakuntasi vapaasti, eikä opiskelupaikka tietyltä paikkakunnalta edellytä sinne muuttamista. Sinun tulee vain olla valmis matkustamaan oppilaitokselle lähijaksojen aikana.

Tsemppiä alkaviin opintoihin!

Ystävällisin terveisin,

studentum.fi

Ammatin opiskelu ja AMK-opinnot samanaikaisesti
Hei, olen opiskellut jo amiksessa ja saanut merkonomin paperit. Nyt opiskelen tarjoilijaksi, mutta ajattelin opiskella tradenomiksi, kun vain pääsen sisään. Pystynkö opiskelemaan kahta ammattia, jotka ovat eri tasosia? Aloitin tarjoilijan opinnot tänä syksynä, ja jos pääsen AMK-opintoihin sisään, se alkaa myöhemmin tämän vuoden puolella.
Vastaus

Hei,

Kiitos viestistäsi. Hienoa, että olet innokas opiskelija!

Ammattikorkeakouluopinnot ja ammatillisessa suoritettavat opinnot eivät sulje toisiaan pois. Voit hyvin opiskella kahta eritasoista tutkintoa samanaikaisesti. Mikäli pääset opiskelemaan tradenomiksi, kannattaa mahdollisimman pian keskustella opinto-ohjaajan kanssa siitä, miten kahden eri tutkinnon opiskelu onnistuu sujuvasti. 

Ystävällisin terveisin,

studentum.fi 

Miten lykkään opintojen aloitusta?
Miten lykkään opiskelupaikkaa, kun olen menossa armeijaan 4.1.2021 ja haluaisin olla siellä vuoden. Olen miettinyt, miten asiasta pitää ilmoittaa koulupaikkaan.
Vastaus

Hei,

Kiitos kysymyksestä ja onnea opiskelupaikasta! Varmasti moni pohtii samaa kuin sinäkin. Armeija on hyväksyttävä syy opintojen aloittamisen siirtämiselle.

Näisätä syistä voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna:

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi.

Mikäli siirrät opintojen aloitusta näistä syistä, sinun on otettava opiskelupaikka vastaan, ilmoittauduttava poissaolevaksi opiskelijaksi ja toimitettava poissaolon syyhyn liittyvät dokumentit määräaikaan mennessä. 

Mikäli tilanteessasi on jotain epäselvää, kannattaa sinun olla mahdollisimman pian yhteydessä siihen oppilaitokseen, josta olet saanut opiskelupaikan. 

Ystävällisin terveisin,

studentum.fi 

Monimuoto-opiskelusta päiväopiskeluun
Hei,

hain kevään 2020 yhteishaussa vahingossa monimuotototeutukseen, vaikka tarkoitus oli hakea päivätoteutukseen. Jos saan opiskelupaikan vastaan, onko monimuotototeutuksesta mahdollista vaihtaa päivätoteutukseen, vai pitääkö siihen hakea uudestaan?
Vastaus

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Kyseinen asia sinun tulee varmistaa oppilaitokselta, johon hait. He osaavat sanoa, voitko vaihtaa monimuotototeutuksesta päivätoteutukseen, sillä ko. asiat ovat oppilaitoskohtaisia.

Onnea opintoihin! :)

Ystävällisin terveisin,

studentum.fi

Rakennsutuotantoon suuntautuneen insinöörin työtehtävät
Jos suuntautuu rakennusmestarin (amk) opinnoissa rakennesuunnitteluun, voiko suunnitella omakotitalon sekä myös toimia sen vastaavana mestarina? Entä jos suuntautuu rakennustuotantoon, voiko silloin suunnitella taloa, toimia vastaavana mestarina vai tehdä molempia tai ei kumpaakaan? Mitä siis rakennustuotantoon suuntautunut rakennusinsinööri voi tehdä, kun olen ymmärränyt, että tutkinto on vastaava kuin rakennusmestarilla, mutta ei ole kunnolla tietoa siitä, mitä kyseisellä tutkinnolla voi työkseen tehdä.
Vastaus

Hei,

Kiitos viestistäsi. Käsittääkseni rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinnon suorittanut voi suunnitella omakotitalon. Rakennesuunnittelun opinnot pätevöittävät rakenne- ja rakennussuunnittelutehtäviin, projektin tuotannonohjaukseen ja rakentamis- ja rakennuttamistehtäviin. 

Talonrakennustuotantoon suuntautunut saat taidot toimia työnjohtajana, työmaainsinöörinä tai -päällikkönä. Opinnot painottuvat enemmän siis tuotannon johtotehtäviin, ja saat valmiudet toimia lain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.

Toivottavasti vastauksesta oli apua :) Mukavaa alkanutta vuotta!

Terveisin,

studentum.fi 

Hakeminen ammattikorkeakouluun High Schoolin oppimäärällä
Hei,

Opiskelen High Schoolissa Yhdysvalloissa Arizonan osavaltiossa, jossa asun perheeni kanssa. Opinnot ovat loppusuoralla. Tarkoitukseni on hakea Suomeen opiskelemaan High School Diplomalla. Katsotaanko sen vastaavan lukion oppimäärää? Voinko hakea sillä todistuksella kaikkiin ammattikorkeakouluihin ja onko High Schoolin oppimäärällä hakeville jokin oma haku tai kiintiö?
Olen Suomen kansalainen ja Suomessa olen suorittanut peruskoulun.
Vastaus

Hei!

Kiitos kysymyksestä. Ammattikorkeakoululaissa (14.11.2014/932) mainitaan, että ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut: 

1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa(672/2005)tarkoitetun tutkinnon;

2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa(531/2017)tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka

3) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös  henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.

Opintopolussa todetaan vuorostaan, että ammattikorkeakoulu päättää hakukelpoisuudesta ja sinut voidaan myös valita opiskelijaksi amk-tutkintoon johtaviin opintoihin, jos ammattikorkeakoulu toteaa sinulla muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Ammattikorkeakoulu päättää, oletko hakukelpoinen.

Kannattaa siis ottaa yhteyttä sinua kiinnostavaan oppilaitokseen ja tiedustella hakuprosessin yksityiskohdista suoraan heiltä.

Paljon onnea ja menestystä tulevaan!

Ystävällisin terveisin,

Marija, Studentum.fi

Opintojen lykkäyksestä äitiysvapaan jälkeen
Hei!
Aloitin amk:ssa sairaanhoitajan opinnot tammikuussa 2018. Pian sen jälkeen minulle selvisi, että olen raskaana. Opiskelin kevään mutta tämän lukuvuoden olen ollut poissa opinnoista. Uuden elämäntilanteen myötä haluaisin ensi syksynä palata takaisin töihin ja lykätä opiskelujani vielä toisella vuodella. Onko tämä mahdollista?

Pohdin myös, että jos nyt jätän opinnot kesken, millaiset mahdollisuudet minulla on myöhemmin päästä uudelleen opiskelemaan kyseistä alaa?
Vastaus

Hei,

Kiitos kysymyksestä! 

Ammattikorkeakoululaissa määrätään opiskeluoikeudesta (20.3.2015/325, 30 §) seuraavasti: 

"Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi 29 §:n mukaisesti."

Kannattaa varmistaa omasta oppilaitoksesta, voiko lakisääteistä poissaoloa (tässä tapauksessa äitiysvapaata) jatkaa suoraan tuolla "muulla enintään kahden lukukauden pituisella poissaololla". 

Aurinkoista kevään jatkoa,
menestystä opintoihin ja työelämään!

Ystävällisin terveisin,

Marija, Studentum.fi

Hakukelpoisuus yhteishaussa
Valmistun keväällä ammattikoulusta merkonomiksi ja tradenomi opinnot kiinnostavat. Onko minun mahdollista hakea nyt jo tulevassa yhteishaussa (20.3-3.4.2019) vaikka minulle ei ole vielä papereita valmistumisesta?
Vastaus

Hei,


Mukava kuulla, että olet kiinnostunut jatkamaan opintojasi ammattikorkeakoulussa! Voit hakea jo tämän kevään yhteishaussa, sillä saat tutkintosi valmiiksi ennen korkeakoulujen opiskelijavalintoja, jotka tehdään kesäkuun loppupuolella. Mikäli saat opiskelupaikan yhteishaussa, tulee sinun toimittaa todistuskopio merkonomin tutkinnostasi korkeakoululle annettuun määräaikaan mennessä.

Tsemppiä opintoihisi!

Terveisin,

Hanna Studentum.fi 

Hakeminen ammattikorkeakouluun
Moi,
Olen suorittanut 85 opintopistettä konetekniikkaa yliopistossa Iranissa. Onko minun mahdollista hakea opiskelemaan Hämeenlinnaan?

Kiitos,
Yari
Vastaus

Hei,

Sinun kannattaa olla suoraan yhteydessä siihen korkeakouluun, johon olet kiinnostunut hakemaan opiskelijaksi (esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulu). He osaavat parhaiten vastata kysymykseesi ja kertoa hakemisesta sekä mahdollisesta opintojesi hyväksilukemisesta.

Ystävällisin terveisin

Hanna Studentum.fi:stä

Opinto-oikeus useammassa ammttikorkeakoulussa
Hei!

Aloitin syksyllä 2018 kätilötyön opinnot. Kätilöksi hakiessani hain myös terveydenhoitajaksi, ja olen edelleen epävarma opintolinjasta. Olen aika varma, että tulevaisuudessa haluan olla sekä kätilö, että terveydenhoitaja. Työllisyyttä ajatellen pidän terveydenhoitajan pätevyyttä kuitenkin järkevämpänä vaihtoehtona.

Aion tämän kevään yhteishaussa hakea toistamiseen terveysalalle terveydenhoitajaksi. Haen tällä kertaa kuitenkin toiseen kaupunkiin. Kätilön ja terveydenhoitajan tutkinnoissa on molemmissa pohjalla 3,5 vuoden sairaanhoitajan opinnot. Onko käytännössä mahdollista, että otan terveydenhoitajalinjan opiskelupaikan vastaan toisesta ammattikorkeakoulusta ja pysyn samalla läsnäolevana kätilöopiskelijana nykyisessä koulussani?

Epäselvää minulle on se, että kuinka säilytän opiskeluoikeuteni opiskelematta konkreettisesti nykyisessä koulussani, sillä oikeuden säilyttämiseksi tulee suorittaa tietty määrä opintoja lukukauden aikana. Voisinko siis uudessa koulussa käydyillä opinnoilla hyväksilukea opintoja nykyiseen tutkintoon? Ajatuksenani on siis lähteä toiselle paikkakunnalle opiskelemaan sh-pohja sekä terveydenhoitajan erikoistumisopinnot ja heti sen jälkeen erikoistua vielä kätilötyöhön.
Vastaus

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi. Korkeakouluihin pätee yhden opiskelupaikan säännös, jonka mukaan samana lukukautena alkavista tutkinto-ohjelmista voi vastaanottaa vain yhden paikan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tutkinnonsuoritusoikeutta voisi olla useampia. Sinulla voi siis olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina. Näin siis sinun on mahdollista myös pitää  aiempi opiskelupaikkasi kätilöopiskelijana.

Suosittelen sinua kääntymään ammattikorkeakoulujen hakija- ja opintoneuvonnan puoleen ja kysymään heiltä lisää opinto-oikeuden ylläpidosta sekä opintojen suorituksesta ja hyväksilukemisesta. Oppilaitoksilla saattaa myös olla omia sääntöjä ja perijaatteita asiaan liittyen, ja näin heidän omat palvelunsa osaavat neuvoa sinua tässä parhaiten.

Mukavaa vuoden jatkoa ja onnea opintoihisi!

Terveisin, 

Aurea, Studentum.fi

Näyttää 21-30 kysymystä 153 tuloksesta
1
2
3
4
...
16

Mainokset