Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-10 koulutusta 10 tuloksesta

Taloushallinto ja laskentatoimi -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Taloushallinto ja laskentatoimi ovat aloja joista voi valmistua  taloushallinnon esimiestehtäviin, esimerkiksi talouspäälliköksi tai tilintarkastajaksi. Rahoituksen asiantuntija hallitsee rahoitussuunnittelun, rahoitusmarkkinat ja tilinpäätösanalyysin. Hän voi työskennellä esimerkiksi pankissa, vakuutusyhtiössä tai teollisuusyrityksessä.

Opiskelu ulkomailla

Laskentatoimen ja rahoituksen laitoksen opiskelijoita kannustetaan aktiivisesti hakeutumaan ulkomaille. Kansainväliset suhteet, kulttuurituntemus ja kielitaito on koettu alan opiskelu- ja työelämässä erittäin tärkeiksi.

Haku yliopistojen vaihtokorkeakouluihin tapahtuu kansainvälisten asioiden yksiköiden kautta. Kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus astua lentokoneeseen ja kokea yliopisto-opiskelua Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Kreikassa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Tanskassa tai Virossa.

Työelämässä

Taloushallinnon tehtävänä on koota yrityksen toimintaa ja taloutta koskevaa tietoa sekä laatia siihen perustuvia laskelmia ja raportteja päätöksenteon perustaksi. Laskentatoimen oppiaineen ohella useissa yliopistoissa voi opiskella rahoitusta.

Tuloslaskennan alueella opiskelijat perehtyvät kirjanpidon teoriaan, tuloslaskentaan ja tilintarkastukseen. Johdon laskentatoimen alueella he perehtyvät mm. kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, yrityksen toiminnan ohjaukseen ja investointien suunnitteluun. Rahoituksen alueella kohdealueina ovat mm. yrityksen rahoituksen saatavuus, riittävyys ja kustannukset.

Vastavalmistuneet ovat sijoittuneet pääasiassa taloushallinnon esimiestehtäviin, tilintarkastajiksi ja erilaisiin laskentatoimen asiantuntijatehtäviin. Rahoitukseen erikoistuneet henkilöt ovat sijoittuneet erityisesti pankkeihin, vakuutusyhtiöihin ja teollisuusyrityksiin.

Laskentatoimi pääaineena valmistuvat kauppatieteiden maisterit sijoittuvat yleensä erilaisiin taloushallinnon asiantuntijatehtäviin. Tyypillisiä nimikkeitä ovat laskentaekonomi, talous-, laskenta- ja budjettipäällikkö, controller ja tilintarkastaja. Laskentatoimi antaa hyvän perustan myös yleisjohdollisiin tehtäviin.

Vertaile koulutuksia