Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulut

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi.

Opetuksen lisäksi toinen oppilaitoksen perustehtävistä on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö. Tällä työllä tuetaan Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä. Oulun ammattikorkeakoulu koulutttaa osaavia ammattilaisia, tukee yritystoimintaa, kehittää innovaatiotoimintaa sekä lisää kansainvälistä vuorovaikutusta.


Koulutukset

Koulutukset Paikkakunta
Agrologi (AMK) | maaseutuelinkeinot | päivätoteutus Oulu
Autoalan koulutus | YAMK Oulu
Bachelor of Business Administration | International Business | full-time studies Oulu
Bachelor of Engineering | Information Technology | full-time studies Oulu
Bachelor of Health Care | Nursing | full time studies Oulu
Bioanalyytikko (AMK) | monimuotototeutus Oulu
Clinical Optometry | YAMK Oulu
Data analytics and project management Oulu
Ensihoitaja (AMK) | päivätoteutus Oulu
Fysioterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Oulu
Hitsausalan koulutus | YAMK Oulu
Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut | ylempi AMK Oulu
Insinööri (AMK) | Energia- ja ympäristötekniikka | päivätoteutus Oulu
Insinööri (AMK) | Konetekniikka | päivätoteutus Oulu
Insinööri (AMK) | Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | monimuotototeutus Oulu
Insinööri (AMK) | rakennus- ja yhdyskuntatekniikka |päivätoteutus Oulu
Insinööri (AMK) | Sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus Oulu
Insinööri (AMK) | talotekniikka | monimuotototeutus Oulu
Insinööri (AMK) | Talotekniikka | päivätoteutus Oulu
Insinööri (AMK) | Tieto- ja viestintätekniikka | päivätoteutus Oulu
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus Oulu
Kulttuurituottaminen ja luova talous | Kulttuurialan ylempi AMK Oulu
Kätilö (AMK) | päivätoteutus Oulu
Lean-johtaminen | Insinööri | YAMK Oulu
Liiketoiminnan kehittäminen| Tradenomi | YAMK Oulu
Maaseudun kehittäminen | Agrologi | YAMK Oulu
Master's degree programme in Education Entrepreneurship Oulu
Medianomi (AMK) | päivätoteutus Oulu
Musiikkipedagogi (AMK) | päivätoteutus Oulu
Optometristi (AMK) | päivätoteutus Oulu
Palveluliiketoiminnan kehittäminen | YAMK Oulu
Printed Intelligence Oulu
Rakennusarkkitehti (AMK) | päivätoteutus Oulu
Rakennusprojektin tehokas johtaminen | Insinööri | YAMK Oulu
Robotiikka | Insinööri | YAMK Oulu
Röntgenhoitaja (AMK) | monimuotototeutus Oulu
Sairaanhoitaja (AMK) | monimuototeutus Useita (2)
Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus Oulu
Sosiaali- ja terveysala | Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen | YAMK Oulu
Sosiaali- ja terveysala | Kliininen asiantuntija | YAMK Oulu

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu