Näyttää 1-20 koulutusta 31 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 31 tuloksesta
1
2

Kuljetusalan AMK-tutkinnot

Liikkumis- ja kuljetusmuotoja on monia: maantie-, vesi-, raide-, ja ilmaliikenne. Maantieliikenne on ylivoimaisesti tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin ihmisten kuin tavaroiden kuljetuksissa. Tekniikka ja tietokoneet tuovat mukanaan haasteita ja mahdollisuuksia myös logistiikan alalle.

Kuljetusalaa voit lukea ammattikorkeakoulujen lisäksi esimerkiksi ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa. Logistiikan perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatko-opintoihin. Alta löydät esimerkkejä kuljetusalan ammateista ja tulevaisuudennäkymistä.

Merikapteeni

Merikapteeni on ammattikorkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää 4,5 vuotta. Merikapteenin tehtävänä aluksen päällikön tehtävänä on aluksen kokonaisjohtaminen. Hänellä on ylin vastuu aluksen henkilökunnasta, aluksen merikelpoisuudesta ja yleensä kaikesta mikä liittyy aluksen operointiin.

Aluksen päälliköt työskentelevät matkustaja-aluksissa ja erilaisissa rahti-aluksissa sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla.

Liikennealan insinööri

Liikennealan insinöörin koulutusohjelma koostuu liikennesuunnittelun, liikennejärjestelmien kehittämisen, liikenneturvallisuuden, liikennetelematiikan, liikenteen ympäristövaikutusten arvioinnin ja johtamisen opinnoista. Koulutusohjelmassa voidaan suorittaa myös yrittäjyysopintoja. Opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan liikennealan suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin kotimaisille tai kansainvälisille työmarkkinoille. 

Liikennelentäjä

Liikennelentäjä toimii liikennelentokoneen ohjaajana. Liikennekoneessa on aina vähintään kaksi lentäjää: kapteeni ja perämies. Kapteeni on koneen päällikkö, joka vastaa koneesta, sen miehistöstä, matkustajista ja mukana kuljetettavasta rahdista. Perämies avustaa kapteenia ja toimii vuorollaan koneen ohjaajana. Nuoret lentäjät aloittavat uransa perämiehinä. Kapteeniksi voi hakeutua saatuaan riittävän kokemuksen perämiehen tehtävissä. Liikennelentäjiä koulutetaan Porissa sijaitsevassa Suomen Ilmailuopistossa ammattilentäjän opintolinjalla.

Kuljetusalan tulevaisuus

Liikennemäärät ja liikennesuunnittelun vaatimukset kasvavat samaa vauhtia kun ala eläköityy ja globalisaatiokehitys tuo liikenteen hallinnalle yhä enemmän kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia. Kuljetusalan koulutukset ovat vastaus liikennealan tarpeeseen nostaa alan osaamis- ja koulutustasoa kaikilla liikenteen osa-alueilla. Kuljetusala tarvitsee uusia kokonaisvaltaisia liikenneymmärrystä hallitsevia suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin sijoittuvia osaajia.

Vertaile koulutuksia