AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu, paikassa Tampere
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelmassa perehdyt ihmisen liikkumiseen ja toimintakykyyn sekä näissä ilmeneviin ongelmiin. Opintojen aikana opit fysioterapeuttista tutkimista ja kliinistä päättelyä, ja osaat näiden perusteella toteuttaa terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä ohjausta ja neuvontaa. 

Fysioterapian tavoitteena on kuntoutujan voimavarojen, selviytymisen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tukeminen. Fysioterapeuttina olet lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntija, ja autat ylläpitämään ja parantamaan asiakkaan fyysistä terveyttä sekä toimintakykyä. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet tehokkaaseen, kustannusvaikuttavaan ja yrittäjämäiseen toimintaan, jota ohjaavat kliininen päätöksenteko, asiakaslähtöisyys ja ammatin eettiset periaaatteet. Koulutus tarjoaa hyvät valmiudet ammatilliseen yhteistyöhön sekä työn itsenäiseen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit ryhmässä toimimiseen ja lähteiden kriittiseen käyttämiseen osana omaa opiskeluaan. Opiskelu painottuu eri ikäisten terveiden ihmisen liikkeiden, liikkumisen ja toimintakyvyn tutkimiseen ja ohjaamiseen. Ne pohjautuvat koulutuksen alussa opiskeltavaan anatomiseen ja fysiologiseen tietoon. Alat hahmottaa ihmistä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Opiskelijana saat valmiudet muun muassa perusliikkumisen ohjaamiseen, hierontaan, fyysisen kunnon mittaamiseen, terapeuttisen harjoittelun sekä muiden ohjaus- ja opetusmenetelmien käyttämiseen sekä yksilöasiakkaan että ryhmän ohjauksessa. Saat kokemuksia asiakkaan kohtaamisesta ja pääset tutustumaan fysioterapeutin työhön. Tutustut käyttäjälähtöiseen hyvinvointiteknologiaan. Perehdyt fysioterapeutin ammattieettisiin periaatteisiin ja niiden mukaiseen toimintaan sekä fysioterapeutin ammatissa tarvittavaan englannin kieleen.

Toisen lukuvuoden aikana harjaannut aikuisikäisten tuki- ja liikuntaelinten ongelmien, hengitys- ja verenkiertoelinsairaiden, neurologisesti sairaiden ja mielenterveyskuntoutujien fysioterapian toteuttamiseen. Harjaannut psykofyysisen fysioterapian lähestymistavan soveltamiseen fysioterapiassa. Harjoittelujaksojen aikana pääset toteuttamaan fysioterapiaa ohjatusti erilaisissa terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristöissä. Lisäksi saat valmiuksia hyvinvointiteknologian käyttämiseen. Osaat ohjatusti hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi perehdyt fysioterapeutin ammatissa tarvittavaan ruotsin kieleen.

Kolmannen lukuvuoden aikana harjaannut lasten ja nuorten fysioterapian sekä ikääntyvien fysioterapian toteuttamisessa. Toimit osana sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan monialaisia ryhmiä. Lisäksi opit soveltamaan hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia fysioterapiassa. Kolmannen vuoden aikana opiskelet yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä asioita. Lukuvuoden alusta lähtien osa opiskelijoista jatkaa opintojaan yrittäjyyspainotteisessa hyvinvointialan proakatemiassa.

Hyvinvointialojen Proakatemiassa fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijat muodostavat monialaisen tiimiyrityksen. Tiimiyrityksessä opiskellaan projektimaisesti valmentajan johdolla. Opinnot koostuvat dialogipajoista, tiimipalavereista, itsenäisestä opiskelusta sekä hyvinvointi- ja fysioterapiapalvelujen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Opintojaksojen osaamistavoitteet vastaavat fysioterapeutin tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita.

Ennen fysioterapeuttikoulutuksen päättymistä olet syventänyt ammatillista osaamistasi valitsemillasi fysioterapian alueilla opinnäytetyön, valinnaisten opintojen ja harjoittelun avulla. Koulutus sisältää yhteensä kuusi viiden viikon pituista harjoittelujaksoa. Harjoittelujaksoista jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhden harjoittelun TAMKin hyvinvointiklinikalla ja yhden harjoittelun koulutuksen tavoitteita vastaavassa projektissa. Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa yhteensä 4 opintopisteen verran lääkeaineoppia. Koulutuksen aikana tutustut myös kestävän kehityksen periaatteisiin fysioterapeutin työssä.

Fysioterapeuttiopiskelijoilla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon kolmannen tai neljännen lukuvuoden aikana. Vaihto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus 30 opintopisteen laajuisiin opintoihin sekä kevät- että syyslukukaudella. Omat opiskelijat saavat mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen osallistuessaan kansainvälisyysviikkoon, toimiessaan vaihto-opiskelijoiden vertaisopiskelijoina tai opettajavieraiden ohjaajina.  

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Fysioterapeutti (AMK)
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu