Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Savonia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Iisalmi
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Video

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Sosionomina olet hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjä elämänkaaren eri vaiheissa.  

Savonian sosionomikoulutuksessa saat asiantuntevan ja työelämäläheisen osaamisen. Tunnet hyvinvointia ja inhimillistä turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sosiaaliohjauksen ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä asiantuntijana.  

Työssäsi sosionomina olet elämänkaaren vaiheiden sekä eri asiakasryhmien ja työmenetelmien erikoisosaaja. Toimit eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä arjen haasteissa.  

Sosiaalialan palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin ja moniammatillisemmin.  Asiakkaiden tarpeet huomioivat palvelut edellyttävät toimintojen yhteensovittamista, työnjaon tehokkuutta ja vaikuttavuuden huomioimista. 

Valmistuttuasi olet taitava sosiaalialan ammattilainen. Osaat uudistaa sosiaali- ja hyvinvointipalveluja sekä kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin – ihmisläheisesti, eettiset seikat ja asiakkaan tarpeet huomioiden!

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista.  

Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä ja perehdyt alan ammattietiikkaan.  

Toisena opiskeluvuotena syvennät osaamistasi asiakaslähtöiseen työhön ja perehdyt sosiaalialan työmenetelmiin erilaisissa työympäristöissä.  

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena vahvistat ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen, palveluohjauksen tai rikosseuraamusalan osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämis-, yhteiskunta- sekä johtamisosaamistasi.  

Opetuksessa vaihtelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot, projektit ja ammattitaitoa edistävät harjoittelut. Opintojen aikana on kolme kymmenen viikon mittaista harjoittelujaksoa. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.  

Opiskelussa ja oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta; näitä taitoja tulet tarvitsemaan myös sosionomina toimiessasi.  

Opintojen alkaessa opiskelija laatii yhdessä oman opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen. 

Uramahdollisuudet

Sosionomiksi valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus työskennellä palveluohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa.

Työpaikkasi voi olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työympäristö, koulu, nuorisotyö, palvelu- ja / tai päiväkeskus ja erilaiset asumisyksiköt, kotipalvelu, lastensuojelun toimipisteet, työvoiman palvelukeskus, kansaneläkelaitos, kriminaalihuolto, järjestöt, vakuutuslaitokset, sekä hoiva- ja palveluyritykset.

Sosionomi voi toimia asiantuntijana tai kehittämis- ja esimiestehtävissä moniammatillisesti verkostoituneissa varhaiskasvatus- ja sosiaali- sekä terveyspalveluissa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sosionomi (AMK) | päivätoteutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Koulutusalat

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli 7000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, mikä mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden. Savoniassa voit opiskella yli 30 eri ammattikorkeakoulututkintoa. Voit...


Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

 Näytä puhelinnumero
www.savonia.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 3,5

Perustuu 6 arviointiin

Tiina

Mielenkiintoista ja monipuolista osaamista eri sosiaalialan kentiltä tarjoava sosionomikoulutus antaa mahdollisuudet työskennellä ihmisten kanssa kaikissa elämänkaaren eri vaiheissa. Iisalmessa on mukavan pieni kampus ja hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä opintojen lomassa.

PK

Koulutuksessa odotan tulevia Varhaiskasvatuksen opintoja, koska ne ovat syyni opiskeluun AMK:ssa.

Nunnu

Iisalmen kampus on mukavan kokoinen ja ilmapiiriltään lämmin. Opetus on monipuolista ja osaavaa sekä hyvin työelämälähtöistä. Kannattaa hakea!

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Sosionomi (AMK) | päivätoteutus täytä seuraavat tiedot: