Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Yhteenveto
3,5 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Monimuotokoulutus
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kotka, Mikkeli
Alkavat koulutukset
Kotka
Keväällä

Video

Sosionomi (AMK)

Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus

Sosionomi

Sosionomi (AMK) (monimuotototeutus)

Sosiaaliala tarjoaa sinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan. Edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää.

Sosionomina pyrit tukemaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa. Teet vastuullista ja haastavaa työtä ihmisten hyvinvoinnin hyväksi.

Työssään sosionomi tuottaa ja toteuttaa palveluja erilaisissa arjen tilanteissa sekä ennaltaehkäisee ongelmia.

Sosionomin työhön kuuluu asiakkaan elämäntilanteen ja voimavarojen arvioimista ja tunnistamista, ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä ja asiakaan motivoimista. Työhön kuuluu myös asiakasprosessin seurantaa, päätöksentekoa ja heikoimmassa asemassa olevien asioiden ajamista.

Asiakkaiden tukemisessa ja kuntouttamisessa hyödynnät tasaveroisen vuorovaikutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen keinoja. Osaat ohjata asiakkaitasi palvelujärjestelmässä ja tunnet sitä koskevan lainsäädännön.

Sosionomin opinnot

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 45 opintopistettä, yhteensä 31 viikkoa. Harjoittelu jakaantuu eri lukuvuosille neljään jaksoon (7, 7, 10 ja 7 viikkoa).

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op.

Sosionomiopintojen keskeiset sisältöalueet ovat:

 • varhaiskasvatus
 • erityiskasvatus
 • lastensuojelu- ja perhetyö
 • vammaistyö
 • seniorityö
 • mielenterveystyö
 • päihdetyö
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • työyhteisöjen kehittäminen ja johtaminen
 • asiantuntijana vaikuttaminen

Mikkelin kampuksella voit täydentää osaamistasi luontolähtöisessä kuntouttavassa työssä. Kotkassa voit täydentääosaamistasi mediakasvatuksessa ja mediatuotannossa eri ikäisten asiakasryhmien kanssa.

Sosionomiopintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on keskimäärin 3–3,5 vuotta.

Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohessa. Lähipäiviä on pääsääntöisesti kerran kuussa kahdesta neljään päivään. Harjoittelujaksot opiskelija ajoittaa itse opintojen lomaan.

Sosionomi työelämässä

Työllisyystilanne on hyvä. Työpaikka voi löytyä mitä moninaisimmista paikoista, joihin laaja-alainen tutkintosi antaa kelpoisuuden ja valmiudet.

Valmistuttuasi voit työskennellä kasvatus- ja ohjaustehtävissä, sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tehtävissä, alan esimiestehtävissä sekä kehittämistehtävissä, tai toimia sosiaalialan yrittäjänä.

Sosionomien työpaikat ovat perinteisesti olleet kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalveluissa kuten varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa, perhetyössä, oppilas- ja opiskelijahuollossa tai nuorisotyössä.

Työpaikkasi voi olla myös vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa sekä aikuissosiaalityön sosiaaliohjauksen tehtävissä, esimerkiksi päihdepalveluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.

Järjestöjen, yhdistysten sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten tuottamien sosiaalipalvelujen merkitys sosionomien työllistäjinä on kasvanut.

Sinusta voi tulla esimerkiksi:

 • sosiaaliohjaaja
 • palveluohjaaja
 • lastensuojelulaitoksen ohjaaja
 • kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
 • varhaiskasvatuksen opettaja (entinen lastentarhanopettaja)
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • koulukuraattori
 • palvelukodin johtaja
 • järjestötyöntekijä
 • kuntoutusohjaaja

Hakeminen

Koulutukseen haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

XAMK - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Onko aika hankkia ammatti – ensimmäinen tai uusi? Ehkä tiedät täsmälleen, mitä haluat opiskella, ehkä tulevaisuutesi on vielä avoin. Xamkissa valinnanvaraa on niin koulutuksissa kuin opiskelutavoissakin: voit opiskella päivällä, illalla, viikonloppuina, kampuksella, etänä ja verkossa. Opiskelijavaihto jossakin Xamkin sadoista yhteistyökorkeakouluista...


Lue lisää oppilaitoksesta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Patteristonkatu 3
50100 Mikkeli

 Näytä puhelinnumero
www.xamk.fi


Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Sosionomi (AMK) | monimuotototeutus täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: