AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Bachelor of Engineering | Mechanical Engineering | full-time

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Length
4 years
Language
English
Study allowances
Eligible for study allowance
Next course start
Application deadline
Application deadline: Joint application January
Delivery method
Lähiopetus
Length
4 years
Language
English
Study allowances
Eligible for study allowance
Next course start
Application deadline
Application deadline: Joint application January
Delivery method
Lähiopetus

Bachelor of Engineering | Mechanical Engineering | full-time

Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering -tutkinto-ohjelmasta valmistuu mekatroniikkaan erikoistuneita teknologiateollisuuden asiantuntijoita. Mekatroniikka on tieteenala, jossa yhdistyvät mekaaniset laitteet, konetekniikka ja elektroniikka.

Savonia-ammattikorkeakoulussa mekatroniikkaa opiskellaan muun muassa pienoiskaivinkoneen avulla. Opintojen aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat kaivinkoneeseen erilaisia osia. Muita esimerkkejä mekatroniikasta ovat robottikäsivarret ja hitsausrobotit.

Tutkinto-ohjelma valmentaa insinöörejä työskentelemään korkean teknologian projekteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Valmistuneet insinöörit työskentelevät konetekniikan ja ohjausjärjestelmän (Control System) parissa. Työtehtäviin voi kuulua muun muassa suunnittelua, koneiden suunnittelua, tuotekehitystä, tuotannon kehittämistä, valmistusta, hankintaa, tuotannonohjausta, tuotantoketjun hallintaa, johtamista, huoltoketjun johtamista, huoltoa ja muita konetekniikkaan liittyviä työtehtäviä.

Insinööritaitojen lisäksi opiskelija kehittää kansainvälisyysosaamista ja oppii toimimaan kansainvälisissä verkostoissa. Opintoihin kuuluu: viestintää, ryhmätyötä, vuorovaikutustaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa taitavia tiimipelaajia, yksilösuorittajien sijaan.

Tutkinto-ohjelmalla on vahvat juuret Pohjois-Savossa. Insinöörejä on koulutettu Savossa vuodesta 1886 asti. Tämän vuoksi Savonialla on vahvat verkostot paikallisen yritystoiminnan kanssa.

Koulutuksen sisältö

Insinöörit tarvitsevat hyvät perustiedot ja -taidot matematiikassa, luonnontieteissä, tuotesuunnittelussa, tuotekehityksessä ja valmistusteknologiassa. Tästä syytä nämä muodostavat tutkinto-ohjelman rungon ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena. Edellä mainitut aihealueet tarjoavat vahvan perustan ammatilliselle kehittymiselle konetekniikan alalla. Lisäksi mekatroniikan opinnot tarjoavat opiskelijoille monipuolisen osaamisen koneiden osien suunniteluun.

Projektin hallintaa painotetaan opinnoissa erityisesti. Opintojen aikana käydään läpi periaatteet ja työmenetelmät, joiden avulla projekteja, prosesseja ja muutosta voidaan hallita. Projektityöskentely on myös keskeinen osa insinöörin opintoja. Koska opiskelu tapahtuu monikulttuurisessa ryhmässä, oppii opiskelija työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä jo opintojensa aikana.

Uramahdollisuudet

Mechanical Engineering -opinnot suorittaneena insinöörinä (Bachelor of Engineering) sinulla on useita eri uramahdollisuuksia. Koulutuksen aikana opiskelet monipuolisesti tekniikkaa ja liiketoiminnan eri osa-alueita, mikä mahdollistaa työllistymisen vaativiin tehtäviin. Opinnot ja harjoittelut auttavat sinua oman urapolkusi ja kiinnostuksen kohteittesi löytämisessä.

Mechanical Engineering -tutkinnon suorittaneet insinöörit työllistyvät asiantuntija-, esimies- ja johtotehtäviin, joihin liittyy yleensä toiminnansuunnittelua ja kehittämistä sekä usein myös liiketalouden osaamista vaativia tehtäviä, muun muassa teknisten tuotteiden ja palveluiden myyntitehtäviä.

Valmistuttuasi voit työllistyä yritysten lisäksi myös julkisorganisaatioiden, kuten valtion ja kuntien tehtäviin. Myös kolmannen sektorin toimijat, kuten erilaiset järjestöt työllistävät Mechanical Engineering -insinöörejä.

Application requirements

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Applying in joint application in www.opintopolku.fi.

Degree / Diploma

Bachelor of Engineering