AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sosionomi (AMK) | sosiaaliohjaus | verkkototeutus

Pituus
3,5 vuotta
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Etätoteutus
Pituus
3,5 vuotta
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Etätoteutus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Sosionomi (AMK) | sosiaaliohjaus | verkkototeutus

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Sosionomi (AMK): sosiaaliohjaus, verkko-opinnot

Sosionomin tutkinto antaa valmiudet eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyöhön sosiaalialalla. Sosiaalialan asiantuntijat vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Verkkototeutus sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa

Verkko-opinnoissa opiskellaan koko sosionomitutkinto pääasiassa verkossa. Sosionomikoulutus antaa laaja-alaiset valmiudet toimia sosiaalialalla erilaisissa työtehtävissä, sektoreilla ja asiakasryhmien parissa. Opinnot sisältävät viikoittaista lukujärjestyksen mukaista opiskelua verkossa, jolloin osallistutaan opetukseen etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi opintoihin kuuluu sekä itsenäistä että tiimityöskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Sosionomitutkinnon verkkototeutus avaa mahdollisuuden suorittaa opintoja myös aidoissa työympäristöissä sekä erilaisissa työelämän kanssa yhteistyössä tehtävissä kehittämishankkeissa. Verkko-opintojen lisäksi opetussuunnitelmaan sisältyy neljä harjoittelujaksoa käytännön työssä. Harjoittelut suoritetaan kokopäiväisenä työskentelynä yksilöllisten osaamistavoitteiden ohjaamana.

Ensimmäisen lukukauden lukujärjestys ja verkkotapaamisten aikataulut julkaistaan opintojen alussa. Opiskelu on päätoimista ja aikataulutetut lukujärjestyksen mukaiset opinnot toteutuvat päiväsaikaan. Opintojen kulku ja opintojaksojen aikataulut ovat tiedossa aina lukukausi kerrallaan. Tutkinnon suorittamista tukee HOPS-ohjaaja ja opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Verkko-opinnot soveltuvat erityisesti itseohjautuvalle oppijalle. Opintojen edistymistä helpottaa vastuun ottaminen opintojen suunnittelusta ja etenemisestä sekä kiinnostus hakea tietoa ja yhdistää tutkittua tietoa kokonaisuuksiksi.

Sosionomin työtehtävät

Sosionomi työskentelee hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työtä tehdään yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sosionomilla on taito soveltaa osaamistaan ammatissaan ja kehittää ammattialaansa.

Sosionomin työkenttänä on:

 • Lastensuojelu
 • Perhetyö
 • Nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävät
 • Vanhustyö
 • Vammaistyö
 • Päihdetyö
 • Mielenterveystyö
 • Maahanmuuttotyö

Sosionomilla on mahdollisuus toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Metropoliassa? Tilaa hakijan uutiskirje tästä!

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Myllypurontie 1
00920 Helsinki

Enemmän kuin korkeakoulu – neljä kampusta täynnä tekijöitä

Haluatko vaikuttaa siihen miltä maailma näyttää tulevaisuudessa? Saat Metropolialta enemmän kuin tutkinnon – saat valmiudet merkitykselliseen työhön sekä taidot jatkuvaan oppimiseen. Metropoliassa opiskelijat ja opettajat kehittävät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin yhdessä yritysten ja muiden kumppanien kanssa jopa 5 miljoonaa päivää vuodessa....

Lue lisää oppilaitoksesta Metropolia Ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu