Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Centria-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy 2023
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Kokkola
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Centria-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Tavoitteenamme on kouluttaa sairaanhoitajia, jotka voivat tehdä työtään sekä kotimaassa että maailmalla kansainvälisissä tehtävissä. Opintojen aikana opiskellaan sairaanhoitajan työssä tarvittavia ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, ohjaustaitoja, päätöksentekokykyä ja monipuolisia hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden varmistaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa sekä asiakkaidensa asialla. Työtä tehdään sekä itsenäisesti että osana hoitoryhmää.

Centrian sairaanhoitajaopinnot ovat hyvin käytännönläheisiä ja jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien pääset syventymään hoitotyön eri osa-alueisiin. Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu erilaisissa taitopajoissa, koska sairaanhoitajan osaamiseen kuuluvat erilaiset hoitotoimenpiteet. Simulaatio-oppimisella harjoitellaan tosielämän hoitotilanteita tiimioppimisen menetelmin. Meillä käy paljon myös vierailevia luennoitsijoita ja asiantuntijoita. Sairaanhoitajaopintoihin kuuluu myös useita ohjattuja harjoittelujaksoja erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Harjoittelujaksoilla pääset turvallisesti perehtymään erilaisiin työtehtäviin harjoittelupaikan ohjaajien sekä oman opettajan tukemana.

Centriassa hoitotyön opettajilla on pitkä ja laaja kokemus hoitotyön eri osa-alueilta. Olemme ylpeitä siitä, että tunnemme opiskelijamme ja voimme antaa hyvin yksilöllistä opetusta. Meiltä löytyvät myös modernit opiskelutilat sekä monipuolisesti erilaista opetusvälineistöä – pääset jo opintojesi aikana käyttämään samaa välineistöä, jota sairaanhoitajat käyttävät työpaikoillaan kliinisessä hoitotyössä.

Opiskelijamme tulevat ympäri Suomea ja maailmaa. Meillä on ryhmiä sekä päivätoteutuksena että monimuotototeutuksena. Lisäksi meiltä löytyy englanninkielinen Nursing-sairaanhoitajakoulutus. Pääset kokemaan opintojen aikana monikulttuurista ilmapiiriä. Osassa opintojaksoja opiskelet yhdessä Nursing-opiskelijoiden kanssa.

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneilla sairaanhoitajille on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä niin Centrian toimialueella kuin ympäri Suomen ja kansainvälisesti. Meiltä valmistuneita sairaanhoitajia työskentelee esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, ensihoidossa, lääkäriasemilla, kotihoidossa, vanhusten palveluyksiköissä, potilasjärjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa. Näiden lisäksi osa valmistuneista toimii erilaisissa kehittämis- ja projektitehtävissä.

Opintojen sisältö

Sairaanhoitajan tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja opinnot kestävät 3,5 vuotta. Sairaanhoitajaopinnot koostuvat perusopinnoista, kattavista ammattiopinnoista, vapaavalintaisista opinnoista, ohjatuista harjoitteluista sekä opinnäytetyöstä.

Ammattiopintojen aikana käydään läpi hoitotyön perusasioita, kuten ihmisen elimistöä ja sen toimintaa, terveyden ja toimintakyvyn edistämistä, asiakaspalvelutaitoja, etiikkaa ja kommunikointitaitoja. Lisäksi perehdytään sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön, turvallisuusasioihin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Kliinisen hoitotyön osalta opinnot aloitetaan perusteista. Opintojen perehdytään mm. sisätautipotilaan hoitotyöhön, farmakologiaan, kirurgisen potilaan hoitotyöhön, akuuttihoitoon, lapsen ja perheen hoitotyöhön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön. Kaikki kliinisen hoitotyön osa-alueet käydään läpi opintojen aikana

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....


Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

 Näytä puhelinnumero