Hoitotyö, Hoitoalan koulutus ja opiskelu

Hoitoala

Hoitoalan koulutus kattaa kaiken noin 6 vuotta kestävästä lääkärinkoulutuksesta aina tietyn alan perustutkintoihin ja aikuiskoulutukseen. Uudelle työvoimalle on myös tarvetta, sillä on siirrytty nopeasti työvoiman ylitarjonnasta työvoimapulaan.
Näyttää 1-14 koulutusta 14 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
 • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-14 koulutusta 14 tuloksesta

Hoitoala

Terveydenhuollon tavoitteena on terveyden ylläpitäminen ja sairauksien parantaminen. Ala on laaja ja mahdollisuuksia on monia. Alan työtä tehdään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Julkiset terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Työ hoitoalalla on ihmisläheistä ja vastuullista, ja eri ammattien harjoittaminen on tarkasti säänneltyä ja valvottua. Työtehtävät määräytyvät työntekijän koulutuksen, pätevyyden ja valmiuksien kautta.

AMK- tutkinnot

Hoitoammatteihin tähtäävät voivat suorittaa ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon. Koulutuksen avulla voi valmistua esimerkiksi sairaanhoitajan, kätilön, laboratoriohoitajan/ bioanalyytikon, suuhygienistin, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, geronomin ja optikon ammatteihin.

Opiskelu ulkomailla

Osa opinnoista on mahdollista suorittaa ulkomailla vaihto-opiskelun muodossa. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen onkin helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Jos taas olet kiinnostunut suorittamaan koko hoitoalan tutkintosi ulkomailla, ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä tiettyyn oppilaitokseen.

Työpaikat ja ammattinimikkeet

Suurin osa alan ammattilaisista työskentelee julkisella sektorilla kunnissa ja kuntayhtymissä. Osa on työssä valtion palveluksessa tai järjestöissä. Työpaikkoja on mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kouluissa, laboratorioissa ja päiväkodeissa. Osa toimii myös itsenäisinä ammatinharjoittajina. Yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tarjoavat esim. yksityissairaalat, lääkärien yksityisvastaanotot ja hammaslääkäriasemat.

Keskeisiä ammattinimikkeitä:

Sairaanhoito

 • Lääkäri
 • Sairaanhoitaja
 • Terveydenhoitaja
 • Sairaala-apulainen
 • Lähihoitaja

Hammashoito

 • Hammaslääkäri
 • Hammasteknikko
 • Suuhygienisti
 • Hammaslaborantti

Terveydenhoito

 • Naprapaatti
 • Osteopaatti
 • Fysioterapeutti / Lääkintävoimistelija
 • Kiropraktikko

Muita hoitoalan ammatteja

 • Ravitsemusterapeutti
 • Puheterapeutti
 • Kätilö
 • Bioanalyytikko / Laboratoriohoitaja
 • Röntgenhoitaja
 • Jalkaterapeutti
 • Optikko

Työllisyys ja tulevaisuus

Terveydenhuollossa on siirrytty nopeasti työvoiman ylitarjonnasta työvoimapulaan. Alalle tyypillistä ovat myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Uusia, vakinaisia virkoja tai toimia perustetaan vähän, vaikkakin ammattikohtaisia ja alueellisia eroja löytyy.

Esimerkiksi sairaanhoitajien, bioanalyytikojen/laboratoriohoitajien, puheterapeuttien ja toimintaterapeuttien työllisyystilanne on hyvä ja henkilöstöstä on joillakin alueilla jopa pulaa. Tehtyjen ennusteiden perusteella eläkkeelle jääneiden määrät vaikuttavat työllisyyteen ja työvoiman tarve kasvaa vielä joitakin vuosia.

Vertaile koulutuksia