Näyttää 1-11 koulutusta 11 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-11 koulutusta 11 tuloksesta

Elintarvikeala

Elintarvikeala kattaa ruoan tuotannon ja jalostuksen koko tuotantoketjun. Tukipalveluina ovat tutkimus, koulutus, neuvonta ja hallintoalat. Elintarvikealan suorat vaikutukset ovat merkittäviä monille lähialoille ja laajemmin maakunnan elinkeinorakenteelle. Nykypäivän ruokateollisuus on innovatiivinen ja uudistuva teollisuudenala, jossa tarvitaan käden­taitojen osaajia ja asiantuntijoita. Elintarviketeollisuus työllistää noin 35 000 henkeä, teollisuudenaloista neljänneksi eniten. Elintarvikealaan katsotaan kuuluvan leipomoala, liha-ala, meijeriala sekä yleinen elintarvikeala.

Leipomoala

Ala työllistää toisen asteen oppilaitoksista, ammatti- ja tiedekorkeakouluista valmistuvia osaajia vuosittain 150 - 200 henkilöä. Taikinantekijä, ylöslyöjä, leipuri, paistaja, tuotesuunnittelija ja kondiittori ovat ammatteja joihin opiskelijat valmistuvat.

Liha-ala

Liha-ala kattaa Suomessa sika, nauta ja siipikarjan. Suomen lihateollisuuden yrityksissä työskente­lee yhteensä lähes 11 000 työntekijää. Liha-ala työllistää monipuolisesti. Työpaikkoja on alkutuotannosta laadun tarkkailluun saakka. Kansainvälistymisprosessi on ollut viime vuosina merkittävää suomalaisilla yrityksillä.

Meijeriala

Meijerialalla voit työskennellä tuotantoketjun eri osissa, kuten alkutuotannossa, maidon keräilyssä, meijerissä, pakkaamisessa, laadunvarmistuksessa, sekä varastoinnin ja jakelun parissa.

Hämeen ammattikorkeakoulu on Suomen ainoa meijerialan ammattikorkeakoulutusta tarjoava oppilaitos. Hämeen ammattikorkeakoulun meijerialan opetusta järjestetään sekä Hattelmalan kaupunginosassa, että Hämeen ammatti-instituutin yhteydessä Sairiossa sijaitsevassa opetusmeijerissä.

Elintarvikeala korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa

Elintarvikehygienia on yksi monista yliopistoissa opiskeltavista opintojaksoista. Elintarvikehygienian opintojaksossa käsitellään elintarvikkeista aiheutuvia terveydellisiä vaaroja, elintarvikkeiden laatua heikentäviä tekijöitä, sekä näiden haittojen ennaltaehkäisyä. Elintarvike- ja ravitsemustieteet on myös yksi yliopistollinen elintarvikealan koulutus. Elintarvike- ja ravitsemustieteissä opiskelija voi syventyä muun muassa seuraaviin pääaineisiin: biotekniikka, kuluttajaekonomia, ravitsemustiede, elintarvike-ekonomia ja elintarviketeknologia.

Ammattikorkeakouluista elintarvikealan koulutusta tarjoavat Metropolia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Turun ammattikorkeakoulu. Bio- ja elintarviketekniikka on yksi ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmista. Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit toimivat monissa eri asiantuntija- ja johtotehtävissä elintarvikkeita ja bioteknisiä tuotteita valmistavassa teollisuudessa, muun muassa tuotanto-, tuotekehitys-, tutkimus-, markkinointi-, ympäristönsuojelu- tai hallintotehtävissä.

Elintarvikealan tulevaisuus

Suomalaisella elintarviketeollisuudella on johtava markkina-asema kotimaassa. Elinatarvikealan asiakkaita ovat muu elintarviketeollisuus, kaupan keskusliikkeet ja myymäläketjut, vähittäiskaupat ja kioskit, suurtaloudet, ravintolat, sekä kuluttajat. Positiivista elintarvikealalla työskennellessä on sen vakaus. Se on verraten vakaa maailmantalouden suhdanteissa.

Vertaile koulutuksia