AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | Biotuotekniikka | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu, paikassa Tampere
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Insinööri (AMK) | Biotuotekniikka | päivätoteutus

Tavoite

Biotuotetekniikan insinöörikoulutus sopii sinulle, joka haluat työskennellä metsälähtöisessä biotuoteteollisuudessa tai kemianteollisuudessa. Tutkinto-ohjelmasta valmistut biotuoteteollisuuden ja kemianteollisuuden osaajaksi, jolla on aloitteellinen ja luova työote sekä silmää globaalille biotaloudelle, kestävälle kehitykselle ja elinkaariajattelulle. Ammattiopintojen ohella energia-, laatu-, ympäristö-, ja turvallisuusasiat sekä esimiesvalmius, liiketoiminnan ymmärtäminen ja markkinointi kuuluvat oleellisesti osaamiseesi. Osallistut opiskelusi aikana myös erilaisiin työelämäprojekteihin. Ensimmäisen vuoden keväällä toimit uudenlaisen oppimisympäristön TalenttiTehtaan-opiskelijatiimissä, jossa valmentajat ja työelämän kummiyritykset ovat tukemassa oppimistasi.

Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet toimia biotuoteteollisuuden ja kemianteollisuuden tuotannon tehtävissä, erilaisissa kehitystehtävissä tai teknisen myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä. Myös monet teollisuuden alihankintayritykset, kone- ja laitetoimittajat sekä raaka-ainetoimittajat tarjoavat tämän koulutuksen insinööreille mielenkiintoisia ja kansainvälisiä tehtäviä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opiskeluvuotesi opinnot painottuvat biotuote- ja kemiantekniikan alan tuntemiseen ja matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamiseen. Osaat työskennellä turvallisesti laboratorioissa ja suoritat työturvallisuuskortin työelämää varten. Laadit sujuvasti teknisiä raportteja, joissa sovelletaan tietotekniikkaa. Saat hyödyllisiä työelämävalmiuksia TalenttiTehdas-oppimisympäristössä, jossa opit tarkastelemaan alan liiketoimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Opintojen kautta opit tuntemaan metsäbioalan ja prosessiteollisuuden yritykset niin Suomessa kuin maailmallakin sekä niiden päätuotteet.

Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna hallitset insinöörin perusosaamisen lisäksi perustiedot teollisuuden energiataloudesta ja opit mm. tuntemaan puu- ja tekstiilikuitujen prosessoinnin sekä alalla käytettävät kemikaalit ja laitteet. Käytät kemian ja fysiikan osaamistasi ongelmien ratkaisuun. Tunnet myös esimiehen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet ja saat valmiudet toimia työnjohtajana. Osallistut työelämäprojektiin, jossa hyödynnät monipuolisesti osaamistasi tiimin jäsenenä. Ymmärrät sellun, paperin ja kartongin valmistusprosessit ja saat käytännön osaamista paperi- ja prosessilaboratorioissa. Tunnet myös automaation merkityksen ja sen mahdollisuudet teollisuuden osana. Voit vaihtoehtoisesti valita englanninkielisen International Bioproduct Engineering -opintosuunnan, missä opiskelet yhdessä ulkomaalaisten vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa. Englanninkielinen opintosuunta jatkuu neljäntenä vuotena.

Neljäntenä vuotena ymmärrät tuotantotalouden merkityksen yrityksen menestymisessä ja voi valita vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka tukevat kasvuasi biotuote- ja prosessiteollisuuden asiantuntijuuteen.

Biotuotetekniikan ydinosaamista ovat

Metsäbiotuotteiden, paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineet, tuotantoprosessit puusta lopputuotteeksi, eri lopputuotteiden kuten pakkauskartonkien, painopaperien ja erikoispaperin erityisominaisuudet ja kuluttajavaatimukset, uusiutuvien materiaalien, kuten biomassojen tuotantoratkaisuja ja ominaisuuksia. Ydinosaamista ovat metsäbiotalouden raaka-aineiden mahdollisuudet biotuotteiksi kuten paperiksi, kartongiksi ja pakkauksiksi sekä niiden kehittäminen asiakastuotteiksi sekä kemianteollisuuden valmistusmenetelmien tunteminen, sen tuotteet ja niiden ympäristönäkökohdat. Syventävä kemia painottuu koulutuksessa polymeerikemiaan ja komposiitteihin. Liiketoiminnan ja markkinoinnin ymmärtäminen on myös keskeisellä sijalla. Osa opinnoista  toteutetaan projekteina hyödyntäen innovoinnin työkaluja.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Kevät

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu