Sivuston käyttötapa: Mobiili

Bioanalyytikko (AMK) | päivätoteutus

Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Oulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Bioanalyytikko (AMK) | päivätoteutus

Bioanalyytikko työskentelee yleensä laboratoriohoitajana terveydenhuollon laboratoriossa. Bioanalyytikko ottaa erilaisia näytteitä, ohjaa potilaita ja terveydenhuollon työntekijöitä ja tekee potilastutkimuksia sekä analysoi erilaisia laboratorionäytteitä. Työn tavoitteena on tuottaa luotettavia laboratoriotutkimustuloksia, joita käytetään asiakkaan terveydentilan arviointiin ja terveyden edistämiseen.

Bioanalyytikon tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä useilla erikoisaloilla, näitä ovat esim. kliininen kemia, hematologia, vierianalytiikka, mikrobiologia, histologia ja sytologia, fysiologia ja neurofysiologia, patologia tai genetiikka. Vapaasti valittavien ja vaihtoehtoisten ammattiopintojen sekä opinnäytetyön kautta voit syventää laboratoriotyön osaamista oman kiinnostuksesi mukaan.

Bioanalyytikon työssä tarvitaan vahvaa luonnontieteellistä ja laboratoriolääketieteellistä osaamista. Monissa tehtävissä tarvitset teknistä osaamista ja kädentaitoja sekä hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja. 

Opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytännön laboratorioharjoitukset. Keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös näytteenottotoiminta, potilas- ja näytetutkimusten preanalyyttiset suositukset sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin. Osa teoriaopinnoista voidaan toteuttaa verkko-opintoina.


Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, viestintäopinnoista, tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista sekä harjoitteluista. Työelämäharjoittelua voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu ja työn opinnollistaminen ovat mahdollisia.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Bioanalyytikko (AMK)

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi. Opetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Oulun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: