Geronomi (AMK) | monimuotototeutus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Kouvola
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Video

Geronomi (AMK) | monimuotototeutus


Geronomi (AMK) (monimuotototeutus)

Vanheneminen koskettaa kaikkia ja siihen liittyy aina fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä muutoksia. Geronomi edistää ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä.

Geronomi (AMK) -koulutuksesta valmistuu seniori- ja vanhustyöhön monialaisia asiantuntijoita. Koulutuksessa painottuu ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukeminen erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan uudistuvien työmenetelmien avulla. Osaaminen perustuu koulutuksen aikana hankitun gerontologisen tietoperustan ja vanhustyön menetelmien laaja-alaiseen soveltamiseen ja kehittämiseen.

Geronomit (AMK) voivat toimia ikääntyvien ja vanhusten palveluiden suunnittelijoina, kehittäjinä, koordinoijina ja toteuttajina sekä palveluiden itsenäisinä tuottajina. Koulutusohjelma on liikuntapainotteinen ja toteutetaan yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa.

Opintojen sisältö

Geronomikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja serakentuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opinto- ja uraohjaussekä kieli- ja viestintäopinnot
 • Gerontologinen osaaminen
 • Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vanhustyössä
 • Toimintakyvyn, voimavarojen ja terveyden edistäminen vanhustyössä
 • Liikunta ja yhteistyöosaaminen                               
 • Ammattitaitoa edistävä harjoittelu   
 • Opinnäytetyö
 • Tutkimus– ja kehittämismenetelmät  
 • Asiakas- ja palveluohjaus                                        
 • Vapaasti valittavatopinnot

Monimuotona toteutettavaan koulutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, itsenäisiä tai pienryhmätehtäviä, projektitehtäviä, työharjoittelua oppimispäiväkirjoineen sekä ryhmäreflektiotapaamisia.

Suunnitelman mukaisissa opinnoissa yhden lukuvuoden opinnot ovat 60 opintopisteen laajuiset, jolloin kokonaisopiskeluaika on 3,5 vuotta. Lähiopetus voi olla sekä päivä- että iltaopetusta ja teoriaopiskelun päiviä on 2–3 kertaa viikossa.

Kokopäivätyöskentelyä edellyttäviä harjoittelujaksoja erilaisissa vanhustyön toimintayksiköissä sisältyy lukukauteen 5–10 työviikkoa riippuen opiskelun vaiheesta.

Opintojen alkuvaiheessa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioidaan aiempi työkokemuksesi ja sen hetkinen elämäntilanteesi.

Geronomi työelämässä

Geronomin tutkinnon suorittaneena voit työllistyä julkiselle tai yksityiselle sektorille.

Geronomin tehtävänimikkeitä ovat:

 • palveluohjaaja
 • kotihoidon ohjaaja
 • palvelu- tai hoivakodin lähiesimies
 • muistikoordinaattori
 • päiväkeskuksen ohjaaja
 • projektityöntekijä
 • projektikoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • vanhustyön suunnittelija
 • vanhuspalveluvastaava
 • vanhustyön johtaja

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Geronomi (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Geronomi (AMK) | monimuotototeutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Xamk - Tunne huominen

Kokeile, oivalla ja opi. Tulevaisuuden ammatit luodaan Xamkissa jo tänään. Valmistu osaajaksi ja työelämän uudistajaksi. AMK- ja YAMK-tutkintojen lisäksi voit kokeilla uutta, laajentaa tai syventää osaamistasi Xamk Pulsen avoimessa ammattikorkeakoulussa, joka on avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Onko aika...


Lue lisää oppilaitoksesta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Patteristonkatu 3
50100 Mikkeli

 Näytä puhelinnumero
www.xamk.fi


Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Geronomi (AMK) | monimuotototeutus täytä seuraavat tiedot: