Terveydenhoitaja (AMK) | terveydenhoitotyö | päivätoteutus

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Helsinki
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Terveydenhoitaja, AMK

Terveydenhoitaja (AMK) | terveydenhoitotyö | päivätoteutus

Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa terveydenhoitajatyön asiantuntijoita, joilla on vahva eri-ikäisen väestön terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn osaaminen. Tutkinnon suorittanut terveydenhoitaja osaa toteuttaa terveyttä edistävää, ylläpitävää ja sairauksia ennaltaehkäisevää työtä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnallisessa terveydenhoitajatyössä. Lisäksi hänellä on vahvat kliinisen työn perustiedot ja –taidot, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja osaaminen on näyttöön perustuvaa.

Terveydenhoitajatutkinnon suorittanut osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavien perheiden, lasten, kouluikäisten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Hän osaa kehittää terveyden edellytyksiä tukevaa ja sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa eri toimintaympäristöissä. Terveydenhoitaja osaa toimia työryhmissä, verkostoissa ja hankkeissa.

Koulutuksen sisältö

Terveydenhoitajan tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op) ja opinnot kestävät neljä vuotta.

Opinnot perustuvat terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen, kansanterveystyön ja hoitotyön ydinosaamiseen. Opinnot rakentuvat 10–30 op:n opintokokonaisuuksista.

Opintokokonaisuuksia ovat:

 • Potilasturvallinen hoitotyö 30 op
 • Asiakaslähtöinen hoitotyö 30 op
 • Päätöksenteko hoitotyössä 30 op
 • Ohjaus ja opetus hoitotyössä 15 op
 • Perhelähtöinen hoitotyö 15 op
 • Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen hoitotyössä 15 op
 • Terveyden edistäminen terveydenhoitajatyössä 20 op
 • Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö 30 op
 • Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö 30 op
 • Innovaatioprojekti 10 op
 • Opinnäytetyö 15 op
 • Monialaiset valinnaiset opinnot 15 op.

Koulutuksen toteutus

Opetus toteutuu teoriaopintoina ja harjoitteluna sekä soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. Lääkehoidon, Terveyden edistämisen ja Simulaatio-oppimisympäristöissä. Itsenäisen opiskelun oppimisympäristöt taas tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden harjaantua kliinisissä taidoissa.

Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia, joten osa opinnoista toteutuu itsenäisinä opintoina yksin tai ryhmissä sekä verkko-opintoina.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveydenhoitaja (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Metropoliassa? Tilaa hakijan uutiskirje tästä!

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Enemmän kuin korkeakoulu – neljä kampusta täynnä tekijöitä

Haluatko vaikuttaa siihen miltä maailma näyttää tulevaisuudessa? Saat Metropolialta enemmän kuin tutkinnon – saat valmiudet merkitykselliseen työhön sekä taidot jatkuvaan oppimiseen. Metropoliassa opiskelijat ja opettajat kehittävät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin yhdessä yritysten ja muiden kumppanien kanssa jopa 5 miljoonaa päivää vuodessa....


Lue lisää oppilaitoksesta Metropolia Ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Myllypurontie 1
00920 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.metropolia.fi

Tilaa lisätietoa

Haluatko lisätietoa opinnoista Metropoliassa? Tilaa hakijan uutiskirje tästä!

Uutiskirje
Haluan tilata Metropolian uutiskirjeen