Geronomi (AMK) | monimuotototeutus

Karelia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Joensuu

Alkavat koulutukset
Joensuu
Kevät

Joensuu
Syksy
Geronomiopintoja suorittavia opiskelijoita

Geronomi (AMK) | monimuotototeutus

Jokainen ihminen ikääntyy ja haluaa tulla kohdatuksi juuri sellaisena ihmisenä kuin on, myös ikääntyessä. Geronomi on vanhustyön asiantuntija ja vastaa tähän tarpeeseen. Geronomin osaaminen rakentuu monialaisesta gerontologisesta tiedosta, sisältäen sosiaalialan, hoitotyön ja kuntoutuksen näkökulmat.

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuneena geronomina tuet ikäihmisen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia, edistät ikäystävällisyyttä ja huomioit työssäsi ikääntymisen sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden.

Geronomiopinnoissa opiskelet monialaisia gerontologisia opintoja. Opintojen teemat liittyvät terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Osaamista syventäviä teemoja ovat esimerkiksi muistityö sekä omais- ja perhehoito.

Perehdyt geronomin työprosesseihin ja -menetelmiin, ikäystävälliseen yhteiskuntaan ja sosiokulttuuriseen vanhustyöhön. Opinnot toteutuvat verkossa ja lähiopetusviikoilla. Opiskelu tapahtuu projekti- ja tiimioppimista hyödyntäen. 

Geronomiopintojen aikana harjoittelet paljon käytännössä: harjoitteluissa ja työelämässä sekä erilaisten työelämälähtöisten oppimistehtävien muodossa. Simulaatioissa harjaannut yhdistämään monialaista gerontologista tietoa käytännön harjoitteiden avulla. Sinulla on myös mahdollisuus vahvistaa kansainvälisyysosaamista, muun muassa kansainvälisessä opiskelija- tai harjoitteluvaihdossa.

Geronomi työelämässä

Geronomin tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia erilaisissa vanhustyön tehtävissä. Toimit esimerkiksi palveluohjaajana, ohjaajana, sosiaaliohjaajana, projektityöntekijänä, vanhuspalvelujen koordinoijana, esimiehenä, suunnittelijana ja kehittäjänä. 

Voit työskennellä julkisella ja yksityisellä sektorilla, järjestöissä, säätiöissä ja esimerkiksi kehittämishankkeissa. Työpaikkasi voi olla ohjaus-, valmennus-, kuntoutus-, hoiva- tai hoitotyössä. Geronomina voit työskennellä niin yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä kuin vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä.

Koulutuksen toteutus

Opetus tapahtuu pääosin etänä verkossa. Lukujärjestykseen kiinnitettyjä etäopiskelupäiviä on 1-5 päivää viikossa, joihin osallistumista edellytetään. Lisäksi 3-5 kertaa lukukaudessa on lähiopetusjaksoja, joihin osallistumista edellytetään. Lähiopetusjaksolla tarkoitetaan viikkoa, joka sisältää 2-5 lähiopetuspäivää. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Geronomi (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Geronomi (AMK) | monimuotototeutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu – tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Hyvä tulevaisuus rakennetaan osaamisella ja asiantuntijuudella. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana rakentamassa sitä kouluttamalla osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia antaa valmiudet, välineet ja asenteen kehittyä huippuosaajaksi. Karelia-ammattikorkeakoulu on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Koulutusaloilla tehdäänkin tiivistä...


Lue lisää oppilaitoksesta Karelia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu

Tikkarinne 9
80200 Joensuu

 Näytä puhelinnumero

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Geronomi (AMK) | monimuotototeutus täytä seuraavat tiedot: