Sjukskötare (YH) | flerformsstudier

Högskolan på Åland
Yhteenveto
3,5 vuotta
ruotsi
Syksy
Viimeinen hakuaika: separat ansökan
marker Hakuaika käynnissä
   
Monimuotototeutus
Maarianhamina
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sjukskötare (YH) | flerformsstudier

Utbildningen till sjukskötare gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden, samtidigt som den ger en bra grund för specialisering och vidareutbildning.

Som utbildad sjukskötare kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter, till exempel på medicinsk och kirurgisk avdelning, inom äldrevård, psykiatri eller på barnavdelning. Du har också valmöjligheten att vidareutbilda dig till bland annat barnmorska, hälsovårdare eller inom operationsvård, anestesivård eller intensivvård. Med din kandidatexamen kan du också välja att studera vidare till en masterexamen.

Omvårdnad för bättre livskvalitet

Huvudämnet i sjukskötarutbildningen är omvårdnad, som är ett vetenskaplig ämne. Det övergripande målet med utbildningen är att erhålla kompetens för att kunna främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Genom att arbeta både förebyggande, behandlande och lindrande kan du hjälpa dina patienter att förbättra sin livskvalitet.

Förutom omvårdnad, studerar du också ämnen från andra vetenskapsområden, som medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap.

Arbeta med människor för ett hållbart samhälle

Inom omvårdnad är främjande av hälsa centralt och det hälsofrämjande arbetet antas vara en förutsättning för ett hållbart samhälle. Vi behöver bli bättre på att förebygga ohälsa, liksom att stödja dem med ohälsa att få bättre livskvalitet. Viktiga egenskaper hos dig som vill bidra till detta arbete är en humanistisk människosyn och ett genuint intresse av att se personen bakom eventuell sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande.

Som sjukskötare arbetar du vanligtvis i ett team och du leder, samordnar och deltar aktivt i omvårdnadsarbetet. Omvårdnaden ska vara evidensbaserad, det vill säga bygga på bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetsfrågor och säkerhetsfrågor är centrala i sjukskötarens arbete. För att främja hälsa och funktionsförmåga är handledning och undervisning av patienter och närstående ett dagligt inslag i arbetet. I arbetet ingår även att handleda och undervisa studerande och annan personal.

Hakeminen ja kelpoisuus

Utbildningsprogrammet för sjukskötare antar nya studerande varje år. Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten.

Tutkinto / todistus

Sjukskötare (YH), Sairaanhoitaja (AMK)

Högskolan på Åland

Högskolan på Åland

Funderar du på att börja plugga i höst men känner dig osäker på vilken skola du ska välja? Här hittar du 6 anledningar till varför du ska välja Högskolan på Åland. Individuell handledning Praktisk erfarenhet Nära samarbete med näringslivet Högteknologiska...


Lue lisää oppilaitoksesta Högskolan på Åland ja katso koulutustarjonta täältä

Kontaktuppgifter till Högskolan på Åland

Högskolan på Åland

Neptunigatan 17
AX-22111 Mariehamn