Sairaanhoitaja (AMK) | diakoninen hoitotyö | verkkopainotteinen monimuotototeutus

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Joensuu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sairaanhoitaja (AMK) | diakoninen hoitotyö | verkkopainotteinen monimuotototeutus

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -tutkinto kouluttaa sekä hoitotyöhön että kirkon diakoniatyöhön.

Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä edistämään ja ylläpitämään terveyttä, ehkäisemään ja hoitamaan sairauksiaan sekä kuntoutumaan. Hän tukee asiakkaan voimavaroja, osallisuutta, selviytymistä sekä toimintakykyä.

Koulutus antaa opiskelijalle ammatilliset valmiudet kohdata sekä hoito- että diakoniatyössä erilaisia ihmisiä ja ymmärtää heidän elämäntilanteitaan. Hänellä on kyky auttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia sekä erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä.

Diakonisessa hoitotyössä lähtökohtana on kristillinen usko ja ihmiskäsitys. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää kristinuskon keskeistä teologista sisältöä ja ajankohtaista kirkollista keskustelua. Diakonissa osaa soveltaa työssään hoitotyön, diakonisen hoitotyön ja diakoniatyön menetelmiä. Hän tuntee seurakunnan toimintaympäristön, diakoniatyön kokonaisuuden ja sielunhoidollisen lähestymistavan. Diakonissa osaa soveltaa osaamistaan sekä yksilöä että yhteisöllisyyttä vahvistavalla tavalla.

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutus ja sen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen takaavat, että valmistuvalla sairaanhoitaja-diakonissalla on hyvä, näyttöön perustuva teoreettinen osaaminen ja taito toimia erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja hoitoympäristöissä kirkossa ja kolmannella sektorilla.

Sisältö

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksessa opinnot rakentuvat seitsemästä temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin.

Temaattiset kokonaisuudet ovat:

  • Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 34 op
  • Osallisuus ja ohjaus 32 op
  • Kliininen hoitotyö 29 op
  • Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen I 35 op
  • Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen II 32 op
  • Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 31 op
  • Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen 32 op

Koulutus toteutuu verkkopainotteisena monimuotototeutuksena.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Diak ok suuri sosiaali- ja terveysalan sekä merkittävä kirkon ja tulkkausalan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Opiskeluilmapiiri Diakissa on lämmin ja kannustava – yhteisöllisyys ja toisten tukeminen kuuluvat kulttuuriin. Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon...


Lue lisää oppilaitoksesta Diakonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kyläsaarenkuja 2
00580 Helsinki