AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Centria-ammattikorkeakoulu, paikassa Kokkola
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Video

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen osaaja, joka tukee ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Centria-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutus antaa monipuoliset asiakastyövalmiudet varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön alueilla. Jos pidät ihmisläheisestä työstä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, tämä koulutus sopii juuri sinulle.

Centrian sosionomiopinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen, sosiaaliohjauksen, perhetyön ja lähijohtamisen osaamiseen. Opintojen aikana sinulle tulevat tutuksi muun muassa ihmisen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus sekä sosiaalialan palvelujärjestelmä. Perehdymme opintojen aikana myös etiikkaan sekä asiakastyön, ryhmätyön ja projektityön menetelmiin. Opinnot sisältävät myös kehittämiseen ja johtamiseen sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyviä opintojaksoja. Sosionomiopinnoissa yhdistyvät tiiviisti teoria ja käytäntö. Opetuksessa korostuvat myös vuorovaikutustaidot, joita tarvitaan sosionomin työssä. Luento-opetuksen lisäksi pääset osallistumaan työelämälähtöisiin projekteihin. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä. Osa opiskelusta toteutetaan verkossa.

Voit suuntautua opinnoissasi varhaiskasvatukseen tai sosiaaliohjaukseen. Varhaiskasvatuksen opintoihin sisältyy syventäviä opintojaksoja muun muassa varhaiskasvatuksesta sekä lapsen kasvusta ja kehityksestä. Sosiaaliohjauksessa syvennytään etenkin ohjausosaamiseen sekä erilaisiin sosiaaliohjauksen työmenetelmiin. Molemmat syventävät vaihtoehdot antavat sinulle valmiudet toimia mielenkiintoisissa ja monipuolisissa sosiaalialan tehtävissä.

Opintoihin sisältyy neljä ohjattua harjoittelujaksoa sosiaalialan työpaikoissa. Harjoitteluissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännön työtehtävissä oikeassa työympäristössä. Samalla pääset luomaan kontakteja potentiaalisiin työnantajiin – moni opiskelijamme saa kesätyöpaikan tai vakituisen työpaikan harjoittelun kautta. Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuvilla sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet - työtehtävät voivat vaihdella kasvatuksellisista ja ohjauksellisista asiakastyön tehtävistä esimerkiksi asiakastyön johtamistehtäviin, projekti- ja kehittämistehtäviin tai itsenäiseen yrittäjyyteen. Tehtävät voivat sijoittua julkiselle, yksityiselle tai järjestösektorille. Sosionomit (AMK) ovat työllistyneet mm. varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vanhus-, vammais-, kriminaali-, perhe- ja mielenterveystyön alueille.

Koulutuksen sisältö

Centrian sosionomikoulutuksen päivätoteutuksessa lähiopetusta on arkipäivisin Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta.

Sosionomiopinnot koostuvat ydinopinnoista ja profiloivista opinnoista. Perehdyt opintojesi aikana monipuolisesti sosiaalialan perusteisiin ja jo ensimmäisen vuoden aikana pääset syventymään alaan lähemmin. Koulutuksen aikana käydään läpi varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön osa-alueet. Voit valita, haluatko syventää osaamistasi varhaiskasvatuksen vai

sosiaaliohjauksen parissa. Opintoihin sisältyy myös neljä ohjattua harjoittelujaksoa sosiaalialan työpaikoissa.

Opintojesi aikana voit suorittaa myös varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka yhdessä sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Osan opinnoista voit halutessasi suorittaa myös ulkomailla. Meiltä löytyy 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, joten mahdollisuuksia on monia. Myös työharjoittelu on mahdollista tehdä ulkomailla.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy 2023

  • Lähiopetus
  • Kokkola
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tarkemmat terveydentilavaatimukset löydät siirtymällä oppilaitoksen verkkosivuille.

Kaikki koulutukseen hakevat osallistuvat esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hyväksyttäviä kutsutaan valintakokeeseen. Lopullinen valinta tehdään valintakokeen tai ylioppilastutkintopisteiden ja valintakokeen perusteella.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....

Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu