Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet

Ammattikorkeakoulujen valintakokeetAmmattikorkeakoulujen valintakokeet

Kutsutaanko kaikki hakijat valintakokeeseen? Kuinka monta vaihetta kokeessa on? Mitä valintakokeessa mitataan? Pyöriikö sinullakin päässä tällaisia kysymyksiä valintakokeeseen liittyen? Ei hätää! Tältä sivulta löydät yleistä informaatiota ammattikorkeakoulujen valintakokeista.

Onnea opintojesi etsimiseen!

Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala
Luonnontieteiden ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Tekniikka ja liikenne

Humanistinen ja kasvatusala

Ammattikorkeakoulujen humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman sekä viittomakielentulkin koulutusohjelman valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Humanistisella ja kasvatusalalla on kolme valintakoeryhmää, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoeryhmät ovat seuraavat:

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman valintakoe muodostuu erilaisista yksilö- ja ryhmätehtävistä ja haastatteluista sekä mahdollisesti psykologisesta testistä. Kokeen avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä, oppimisvalmiuksia ja luovuutta. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Viittomakielentulkin koulutusohjelman valintakokeisiin voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe on kaksiosainen, ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Viittomakielentulkin koulutusohjelman valintakokeen toinen vaihe muodostuu mm. suomen kielen tehtävistä, muistitesteistä, viittomakielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä ja haastatteluista. Kokeen avulla selvitetään monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle.

Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelmaan valittavilla on kaksi työkieltä: A-työkieli ja B-työkieli. Hakijat osoittavat osaamisensa molemmista kielistä. Puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelman valintakoe muodostuu muun muassa suomen kielen tehtävistä, toisen työkielen tehtävistä, kielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä, muistitesteistä, haastatteluista sekä opiskelu-, työskentely- ja sosiaalisia valmiuksia mittaavista osioista.

Kulttuuriala

Ammattikorkeakoulujen kulttuurialalla valintakokeilla on suuri merkitys opiskelijavalinnassa. Hakijat kutsutaan valintakokeeseen koulumenestyksen tai etukäteen tehtävän ennakkotehtävän perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Opiskelijavalinnan kokonaispisteityksessä on kulttuurialalla kaksi vaihtoehtoa sen mukaan käytetäänkö valinnassa koulumenestyspisteitä ja valintakoetta tai ainoastaan valintakoetta. Kummassakin vaihtoehdossa huomioidaan ensimmäinen hakutoive.

Kulttuuriala

Luonnontieteiden ala

Luonnontieteiden alalla on kaksi koulutusohjelmaa:

  • Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
  • Englanninkielinen Degree Programme in Business Information Technology

Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Lopulliseen valintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive ja valintakoe. Valintakokeessa mitataan soveltuvuutta, motivaatiota ja suuntautumista alalle, loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa sekä uuden tiedon omaksumista. Valintakokeessa on käytävä siinä ammattikorkeakoulussa, joka on kutsunut hakijan kokeeseen.

Luonnonvara- ja ympäristöala

Luonnonvara- ja ympäristöalalla voi opiskella maa-, metsä-, puutarha- ja kalataloutta. Alan työtehtävät liittyvät tyypillisesti esimerkiksi luonnon- ja ympäristönhoitoon, maatalouteen, eläimiin sekä elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen. Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus. Yhteinen valintakoe sisältää kaksi koetta, jotka testaavat loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista sekä tiedonhankintataitoja.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala koostuu neljästä kokonaisuudesta: ravitsemis-, matkailu-, majoitus- ja puhtaanapitopalveluista. Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintakokeeseen. Lopulliseen valintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, työkokemus ja valintakoe. Valintakokeeseen sisältyy kirjallinen osuus ja haastattelu.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta voi valmistua kolmeen eri tutkintoon: kauneudenhoitoalan, liikunnan tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon. Valintakoe sisältää valintakokeeseen valmistavan tehtävän, haastattelun sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Ryhmä- ja yksilötehtävät voivat sisältää erilaisia osioita, esimerkiksi ryhmätilanteen, toiminnallisen ryhmäkokeen, psykologisen henkilöarvioinnin, aineistokokeen tai kirjallisen kokeen. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen.

Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintakoeryhmää. Näin ollen samaan valintakoeryhmään kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Voit tarkistaa valintaperustesuosituksesta, mihin valintakoeryhmään hakemasi koulutukset kuuluvat.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle

Sosiaaliala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla valmistutaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike valmistuneelle on tradenomi. Englanninkielisistä koulutusohjelmista valmistuneet voivat käyttää myös Bachelor of Business Administration -nimikettä. Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla on viisi valintakoeryhmää. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutusohjelmat hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Tekniikka ja liikenne

Tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmista valmistuneiden työtehtävät sijoittuvat pääasiassa teknistä asiantuntemusta edellyttävien teollisuuden ja yritystoiminnan tehtäviin. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen.

Lopulliseen valintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus.
Valintakokeessa mitataan hakijan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista). Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät.

Tekniikka ja liikenne


Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.
Hyödyllisiä linkkejä