Sivuston käyttötapa: Mobiili

Rakentamisen koulutus | YAMK

Turun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Ylemmät AMK-tutkinnot

Video

Rakentamisen koulutus | YAMK

Rakentamisen Master-koulutus on suunnattu ensisijaisesti työelämässä toimiville insinööreille (AMK). Koulutus antaa mahdollisuuden kehittää ja syventää osaamista, jota tarvitaan rakennusalan vaativissa asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä.

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteri tai DI-tutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Opintojen sisältö

Rakentamisen koulutuksen laajuus on 60 op ja sen suunniteltu kesto on työn ohessa suoritettuna 1,5 vuotta. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö. Koulutus koostuu

  • syventävistä opinnoista (ydinosaaminen) 20 op
  • vapaasti valittavista opinnoista (laajentava osaaminen) 10 op
  • opinnäytetyöstä 30 op.

Koulutuksen aikana opiskelija syventää:

  • rakennustekniikan matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä mitoitusosaamista
  • osaamista rakentamisen eri tehtävissä, esimerkiksi esimiestyön, johtamisen, vaativien asiantuntijatehtävien ja poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien alueilla sekä tilaajan että urakoitsijan näkökulmasta
  • ymmärrystä työnsä merkityksestä ja asemasta teollisuudessa sekä jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa
  • osaamista työelämän tuloksellisen kehittämistyön ja tutkimustiedon käytöstä tuotteiden ja toimintojen kehittämisessä tuntemalla mm. teoreettiset käsitteet, työ-, tutkimus- ja kehittämismenetelmät
  • periaatteita työyhteisönsä kehittämisen koordinointiin ja johtamiseen
  • hankeosaamista ja ymmärrystä rakentamisen prosessien merkityksestä osana toimialan kehittämistä. 

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Opintojen toteutus

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen teoriaopetuksen ja laboratoriotyöskentelyn lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen ja verkostoitumisen. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa.)

Tutkinto / todistus

Insinööri (ylempi AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Rakentamisen koulutus | YAMK? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Turun ammattikorkeakoulu Twitterissä ja Facebookissa

Turun ammattikorkeakoulu


Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun ammattikorkeakoulu

Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

 Näytä puhelinnumero
www.turkuamk.fi


Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Rakentamisen koulutus | YAMK täytä seuraavat tiedot: