AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Bioanalyytikko (AMK)| päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu, paikassa Tampere
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Bioanalyytikko (AMK)| päivätoteutus

Tavoite

Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma sopii sinulle, joka haluat työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai yksityisen sektorin laboratorioissa ja kehittää laboratorioalaa. Koulutuksen aikana pääset perehtymään käytännön työtehtäviin sekä soveltamaan tietojasi ja taitojasi harjoitteluissa.

Bioanalyytikkona toimit terveysalan laboratorioissa, otat ja tutkit näytteitä ja ohjaat terveydenhuollon ammattilaisia.  Käytännön kliinisen laboratoriotyön lisäksi osallistut kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja huolellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Ammatillista ydinosaamista ovat

  • asiakaspalvelu, näytteenottotoiminta ja vierianalytiikka
  • näyte- ja potilastutkimukset
  • bioanalytiikan kehittäminen
  • laadunhallinta
  • biotieteet
  • tutkimus- ja kehittämistyö.

Bioanalyytikon osaaminen pohjautuu bioanalytiikkaan, kliiniseen laboratoriotieteeseen, lääketieteeseen, luonnontieteisiin sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. 

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden (60 op) jälkeen osaat toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä ja tunnet tulevan ammattisi. Osaat käyttää matemaattis-luonnontieteellisissä opinnoissa hankkimiasi tietoja ja taitoja. Osaat ottaa verinäytteitä ja huomioida preanalyyttiset tekijät, sekä tehdä hematologisia perustutkimuksia ja vierianalytiikkaa. Osaat rekisteröidä sydänfilmin ja mitata verenpaineen luotettavasti. Ymmärrät ja noudatat potilas- ja työturvallisuutta.

Toisen vuoden jälkeen (60 op) olet perehtynyt terveysalan laboratoriotoiminnan tieteellisiin perusteisiin ja osaat tehdä yleisimpiä laboratoriotutkimuksia. Toimit itsenäisesti näytteenotossa. Olet laajentanut osaamistasi kaikilla ammattiaineiden alueilla asiakaslähtöisesti ja otat huomioon laatuasiat, tietosuojan ja työturvallisuuden. Osaat käyttää tiedonhankintataitoja sekä hyödyntää työelämästä saamaasi kokemusta teoriatiedon syventämiseen. Opinnäytetyöprosessi on käynnissä.

Kolmannen vuoden jälkeen (60 op) olet jäsentänyt suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän ja sen lainsäädännön sekä toimintayksiköiden johtamisen. Osaat toimia erilaisissa kliinisissä laboratorioissa. Osaat ohjata potilasta ja muuta henkilöstöä laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla sekä toimia laatukriteereiden mukaisesti. Kolmantena vuonna sinulla on mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi kansainvälisessä vaihdossa.

Voit toimia tilapäisesti laillistetun laboratoriohoitajan tehtävissä sen jälkeen, kun olet suorittanut kaksi kolmasosaa bioanalytiikan opinnoista.

Neljännen vuoden jälkeen (30 op) valmistuttuasi osaat toimia kliinisen laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla. Olet syventänyt ja laajentanut osaamistasi valitsemillasi osaamisalueilla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa opinnäytetyön teossa ja valinnaisissa ammattiopinnoissa. Osaat kehittää oman alasi työtehtäviä työyhteisössäsi, moniammatillisissa tiimeissä ja hankkeissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Bioanalyytikko (AMK)
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu