AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK)| päivätoteutus

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK)| päivätoteutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä olet sähköjärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen asiantuntija.  

Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Sähköinsinöörinä työsi vaikutus näkyy lähes jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. 

Myös automaation merkitys yhteiskunnassamme korostuu jatkuvasti. Monet päivittäiset toimintomme sisältävät jonkin automatisoidun osan. 

Savonia-ammattikorkeakoulun automaatio-opinnot antavat sinulle vahvan tietotaidon automaatiosovellusten hallintaan teollisuudessa, kodeissa ja muissa rakennuksissa. Opintoihin on sisällytetty automaatiota tukevia matemaattisia opintoja. Valmistuvalla insinöörillä on valmius soveltaa näitä taitoja työelämän tehtävissä. 

Voit suuntautua sähköiseen talotekniikkaan, sähkönjakelutekniikkaan tai automaatiotekniikkaan. Opintojesi sisältö rakentuu osittain suuntautumisvalintasi mukaisesti. Insinööriopinnoissa opit myös projektityötaitoja, luovuutta, loogista ajattelukykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, kykyä yhteistoimintaan ja oma-aloitteisuutta. 

Valmistuttuasi olet sähköalan asiantuntija. Voit olla vastaamassa sähkön tuotannosta, jakelusta, käytöstä sekä sähköjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen. 

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuu projektioppiminen ja monialaisuus. 

Useilla opintojaksoilla pääset tekemään työelämän projekteja yhdessä alan yritysten ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. 

Savoniassa voit suuntautua sähköiseen talotekniikkaan, sähkönjakelutekniikkaan tai automaatiotekniikkaan. Opintojesi sisältö rakentuu osittain suuntautumisvalintasi mukaisesti. 

Sähköisen talotekniikan opinnot perehdyttävät sinut asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen sähköteknisten järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Tutustut sähköasennuksiin, kiinteistöjen automaatio- ja ohjausjärjestelmiin sekä moderneihin suunnitteluohjelmistoihin. 

Opintoihisi kuuluu älytalotekniikka, joka tarkoittaa tietojärjestelmien avulla tehtävää kiinteistöjen laitteiden valvontaa, ohjausta ja mittaamista – esimerkiksi sähkökiukaan, valaistuksen tai ilmastoinnin ohjausta ja käyttöä. 

Sähkönjakelutekniikan opinnot perehdyttävät sinut sähkönjakeluverkkojen suunnitteluun, mitoitukseen, käyttöön ja rakentamiseen. 

Myös sähkökäytöt, eli sähkömoottorit ohjaus- ja liitäntälaitteineen, tulevat tutuiksi. Sähkökäytön avulla voidaan esimerkiksi liittää tuulivoimala yleiseen sähköverkkoon tai käyttää vaikkapa vesipumppua. 

Teollisuudessa ja energiantuotannossa sähkömoottoreiden ohjaukset ja toimintojen automatisointi ovat avainasemassa. Suuntautumisvalinnan opinnot tarjoavat kattavat tiedot sekä käytännön harjoituksia sähkökäyttöjen tehoelektroniikkasovelluksista ja sähkömoottoreista, teollisuuden sähköjärjestelmistä, automaatiolaitteista ja automaatiolaitteiden sovellusohjelmoinnista. 

Valmistuvat insinöörit perehtyvät myös uusiutuvien energiamuotojen tuotantotekniikkoihin. 

Automaatiotekniikan opinnot perehdyttävät sinut automaatiojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelun aikana opitaan ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointiperiaatteet ja perusfunktioiden käyttöä ja niiden soveltamista erilaisissa automaatioratkaisuissa. Opit kytkemään erilaisia antureita, väyliä, älykkäitä kenttälaiteita sekä operointi- ja valvomonäyttöjä. 

Taitojen karttuessa opit tekemään hajautetun automaation kokonaisuuksia hyödyntäen toimilaite-, logiikka- ja valvomoratkaisuja. Automaatioprojektissa voit hyödyntää teollisen internetin ratkaisuja. 

Opintoihin kuuluu tutustumista eri automaatiotoimittajien ratkaisuihin sekä itsenäistä automaatiosovelluksen suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa. Perehdyt hajautettuun automaatiojärjestelmään ja sillä tapahtuvaan prosessien säätöön ja ohjaukseen. 

Opintojen aikana perehdytään automaatioon liittyviin tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmien sekä nykyaikaisiin teollisen internetin mahdollisuuksiin. 

Suunnitteluosaamista karttuu tutustumalla erilaisiin teollisuusautomaation suunnittelutyökaluihin ja menetelmiin. Opintojen myötä osaat valita erilaisiin teollisuusautomaation kohteisiin soveltuvia toteutusvaihtoehtoja ja valita järjestelmään sopivat laitteet ja ohjelmistokokonaisuudet. 

Uramahdollisuudet

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus antaa sinulle hyvän pohjan toimia alan asiantuntijatehtävissä. Usein sähkötekniikan insinöörit työllistyvät projektien johtotehtäviin.  

Sähköala tarjoaa myös konsultointi-, koulutus- ja myyntitehtäviä, ja koulutuksesta saat valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Kuopio
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu