Ylemmät AMK-tutkinnot

Insinööri (YAMK) | kehittyneet sähköenergiajärjestelmät | verkkototeutus

Pituus
1,5–2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Pituus
1,5–2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen

Insinööri (YAMK) | kehittyneet sähköenergiajärjestelmät | verkkototeutus

Sähkömarkkina on murroksessa ja muuttuu nopeasti. Samaan aikaan sähköenergiajärjestelmät monipuolistuvat ja vaativat tekijöiltä uusia ratkaisuja energiantuotantoon, varastointiin, automaatioon ja tiedon analysointiin liittyen.

Insinööri (ylempi AMK), kehittyneet sähköenergiajärjestelmät -koulutus antaa valmiuksia johtaa, kehittää ja uudistaa sähköenergiajärjestelmiä tulevaisuuden tarpeisiin.

Tutkinto-ohjelma on ensisijaisesti insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen koulutuskokonaisuus. Koulutus toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opinnot toteutetaan pääasiassa verkkovälitteisesti.

Koulutus kehittää opiskelijan valmiuksia tulevaisuuden sähköverkoista, hajautetuista sähköenergiajärjestelmistä, sähköenergian varastoinnista, digitaalisesta sähköverkosta, sähkötekniikan automaatioratkaisuista, sähkön data-analytiikasta ja johtamisesta. Opiskelija saa myös valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja työn kehittämisessä. Opinnot tarjoavat lisäksi mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoiden kanssa.

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.

Opintojen sisältö

Tutkinto-ohjelma toteutetaan yhdessä Savonian ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, ja oppimistehtävät ja opinnäytetyö kytkeytyvät yleensä oman työpaikan kehittämiseen.

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot sähköalan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Insinööri (ylempi amk) on englanniksi Master of Engineering (Amk-asetus 1129/2014).

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Koulutus on suunnattu insinöörin (AMK) tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) tekniikan alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Tutkinto / todistus

Insinööri (YAMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu