AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Ensihoitaja (AMK) | päivätoteutus

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Ensihoitaja (AMK) | päivätoteutus

Ensihoitajakoulutuksessa saat laaja-alaisen osaamisen sairaalan ulkopuoliseen ensihoitotyöhön ja sairaanhoitajan osaamisen hoitotyöhön. Opit ensi- ja hoitotyössä tarvittavat menetelmät ja hankit tietotaidon, jonka avulla pystyt tekemään päätöksiä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 

Työssäsi ensihoitajana arvioit äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen henkilön tilan, käynnistät ja ylläpidät potilaan elintoimintoja ja näin parannat potilaan ennustetta. Jos potilaan tila sitä vaatii, kuljetat potilaan jatkohoitoon ja tarkkailet potilaan vointia sekä hoidat häntä kuljetuksen ajan. Suurin osa hätäkeskuksen välittämistä ensihoitotehtävistä on kiireettömiä tehtäviä ja pääosa asiakkaista on iäkkäitä monisairaita henkilöitä.  

Sairaanhoitajana ja ensihoitajana toteutat terveyttä edistävää ja sairauksia ehkäisevää hoitotyötä. Osaat myös parantavan ja kuntouttavan hoitotyön, joihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset toimenpiteet, haavojen hoitaminen ja yksilön omaa toimintaa tukevat menetelmät. Sinulla on hyvä tietoperusta, jota käytät ensi- ja hoitotyön suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.  

Valmistuttuasi olet ensi- ja hoitotyön asiantuntija monialaisissa työryhmissä. Teet ihmisläheistä työtä ja osaat hoitaa eri ikäisiä ja erilaisia sairauksia sairastavia potilaita.   

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun ensihoitajan koulutuksessa käytäntö ja teoriaopetus täydentävät toisiaan. Opintosi etenevät vuositeemojen mukaisesti kohti ensihoidon ja hoitotyön asiantuntijuutta. 

Ensimmäisenä opiskeluvuotena kehität opiskelutaitojasi ja perehdyt hoitamiseen, ensi- ja hoitotyön arvoihin, lääkehoitoon sekä sosiaali- ja terveysalan palveluihin. Opit ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, diagnostisia tutkimuksia, terveyden ja toimintakyvyn edistämistä, sisätautia sairastavan ja gerontologisen potilaan hoitamista. Harjoittelet ensi- ja hoitotyötä myös käytännössä terveydenhuollon organisaatioissa. 

Toisena opiskeluvuotena laajennat hoitotyön osaamista lääkehoidossa, mielenterveys- ja päihdehoitotyössä, leikkauspotilaan sekä lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä.  Harjoitteluissa opit soveltamaan tietoja. Lisäksi opit käyttämään englannin ja ruotsin kieliä ensi- ja hoitotyössä. 

Kolmantena opiskeluvuotena syvennät osaamistasi opiskelemalla perus- ja hoitotason ensihoitotyötä. Lisäksi opit erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja käytät tätä osaamista opinnäytetyön tekemisessä. Harjoittelet päivystyspoliklinikalla, teho-osastolla ja ambulanssissa perustasoista ensihoitotyötä.  

Viimeisenä opiskeluvuotena osaat soveltaa ja analysoida ensihoidon ja hoitotyön osaamistasi sekä koordinoida ensi- ja hoitotyötä. Ensihoitajan tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että sinusta kehittyy ensi- ja hoitotyön asiantuntija, joka on sisäistänyt ensi- ja hoitotyön arvo-, tieto- ja taitoperustan. Harjoittelet ambulanssissa hoitotasoista ensihoitotyötä. Valintasi mukaan voit olla harjoittelussa myös sydänvalvontayksikössä, synnytyssalissa ja leikkaussalissa. 

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua ja toteutuu pääsääntöisesti klo 8–18 välillä. Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Lähiopiskelu koostuu luennoista, seminaareista, taitopajoista ja simulaatioista.  Etäopiskelussa käytetään digitaalisia opiskelumenetelmiä. Tämä luo sinulle ajoittaisen mahdollisuuden paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun. Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista. 

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu voi olla osin kolmivuorotyötä. Harjoittelua voi olla eripuolilla Suomea tai valintasi mukaan ulkomailla. Harjoittelujaksot ovat päätoimista opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa. 

Uramahdollisuudet

Ensihoitaja (AMK) voi työskennellä sairaalaan ulkopuolisessa ensihoitopalvelussa hoitotasoisena ensihoitajana. Ensihoitopalvelussa saadun työkokemuksen jälkeen on mahdollista suorittaa lisäopintoja ja sitten työllistyä erilaisiin johtotehtäviin, esimerkiksi ensihoidon kenttäjohtajaksi tai esihenkilötehtäviin.  

Sairaanhoitaja (AMK) voi työskennellä sosiaali- ja terveysalalla eri tehtävänimikkeillä erilaisissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi terveyskeskusten vastaanotoilla ja vuodeosastoilla, sairaaloiden poliklinikoilla, teho- ja leikkausosastoilla, päivystysyksiköissä, kotisairaalassa, projekti- ja tutkimustehtävissä sekä järjestöissä. Mahdollisia tehtävänimikkeitä ovatsairaanhoitaja,palveluvastaava,ohjaaja (sosiaaliala),yrittäjä. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Kuopio
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Ensihoitaja (AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu