AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Bachelor of Engineering | Industrial Management | full-time

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Varkaus
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Joint application January
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Joint application January
Toteutustapa
Lähiopetus

Bachelor of Engineering | Industrial Management | full-time

Bachelor of Engineering, Industrial Management -tutkinto-ohjelmasta valmistuu monitaitoisia tuotantotalouden asiantuntijoita, painopistealueenaan teollisuuden palveluliiketoiminta ja tuotanto.

Tutkinto-ohjelma valmentaa insinöörejä työskentelemään korkean teknologian projekteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Todennäköisimmin valmistuneen insinöörin työtehtävät löytyvät tuotantotekniikan ja liiketoiminnan johdon parista. Tehtäviin voi kuulua muun muassa: alihankintaketjun hallintaa, projektinhallintaa, liiketoimintaoperaatioiden hallintaa, myyntityötä ja asiakasrajapinnassa toimimista ja muita tuotantotekniikkaan liittyviä työtehtäviä. Valmistunut insinööri ymmärtää tuote- ja palvelusuuntautuneen liiketoimintamallin. Lisäksi hänellä on tietotaito suunnitella uusia tuotteita ja palveluita asiakkaiden tarpeen pohjalta.

Insinööriosaamisen hankkimisen ohella keskeisen osan opintoja muodostavat johtamisosaamisen ja kansainvälisyysosaamisen kehittäminen: opiskelija oppii toimimaan tehokkaasti kansainvälisissä verkostoissa. Lisäksi opiskelija kehittää viestintätaitoja, sosiaalisia taitoja, ryhmätyötaitoja sekä ongelmanratkaisuosaamista. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa taitavia tiimipelaajia, yksilösuorittajien sijaan.

Erinomaisten johtamis- ja projektinhallintataitojensa ansiosta valmistuneet insinöörit menestyvät työelämässä ja hallitsevat yritysten tuotantotalouden kehittämisen.

Tutkinto-ohjelmalla on vahvat juuret Pohjois-Savossa. Insinöörejä on koulutettu Savossa vuodesta 1886 asti. Tämän vuoksi Savonialla on vahvat verkostot paikallisen yritystoiminnan kanssa.

Koulutuksen sisältö

Insinöörit tarvitsevat hyvät perustiedot ja -taidot matematiikassa, luonnontieteissä, tuotesuunnittelussa, tuotekehityksessä ja valmistusteknologiassa. Tästä syytä nämä muodostavat tutkinto-ohjelman rungon ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena. Edellä mainitut aihealueet tarjoavat vahvan perustan ammatilliselle kehittymiselle konetekniikan alalla. Lisäksi mekatroniikan opinnot tarjoavat opiskelijoille monipuolisen osaamisen koneiden osien suunniteluun.

Projektin hallintaa painotetaan opinnoissa erityisesti. Opintojen aikana käydään läpi periaatteet ja työmenetelmät, joiden avulla projekteja, prosesseja ja muutosta voidaan hallita. Projektityöskentely on myös keskeinen osa insinöörin opintoja. Koska opiskelu tapahtuu monikulttuurisessa ryhmässä, oppii opiskelija työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä jo opintojensa aikana.

Uramahdollisuudet

Industrial Management -opinnot suorittaneena insinöörinä (Bachelor of Engineering) sinulla on useita eri uramahdollisuuksia. Koulutuksen aikana opiskelet monipuolisesti tekniikkaa ja liiketoiminnan eri osa-alueita, mikä mahdollistaa työllistymisen vaativiin tehtäviin. Opinnot ja harjoittelut auttavat sinua oman urapolkusi ja kiinnostuksen kohteittesi löytämisessä.

Tutkinnon suorittaneet insinöörit työskentelevät usein asiantuntija- ja johtotehtävissä vastuualueinaan tuotannon suunnittelu, tuotekehitys ja projektinhallinta. Yritysten lisäksi voit työllistyä myös julkisorganisaatioiden, kuten valtion ja kuntien tehtäviin. Myös kolmannen sektorin toimijat, kuten erilaiset järjestöt työllistävät Indusrial Management -insinöörejä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Varkaus
  • englanti
  • Viimeinen hakuaika: Joint application January

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Applying in joint application in www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Bachelor of Engineering

Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu