Sivuston käyttötapa: Mobiili

Metsätalousinsinööri (AMK) | päivätoteutus

Karelia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Joensuu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Metsätalousinsinööri (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Jokainen meistä haluaa hillitä aktiivisesti ilmastonmuutosta. Karelian metsätalousinsinööriopinnoissa hankittu kestävän metsätalouden syvällinen osaaminen mahdollistaa ilmastonmuutoksen huomioimisen erilaisissa luonnonvara-alan työtehtävissä. Osaamistasi on:

 • Puunhankinta
 • Uusiutuvan energia
 • Metsäbiotalouden liiketoiminta- ja yrittäjyys
 • Metsien käytön suunnittel
 • Metsänhoito
 • Metsäluonto

Metsätalousinsinöörinä toimit uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan tehtävissä. Osaat suunnitella metsien kestävää käyttöä sekä ohjata ja toteuttaa metsä- ja energiateollisuuden puuraaka-ainehuoltoa.  Neuvot metsänomistajia metsiensä käytössä. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot työskennellessäsi asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Metsätalousinsinöörin opinnoissa opiskelet kestävää metsätaloutta: opit turvaamaan teollisuuden puunsaannin kestävällä tavalla, perehdyt uusiutuvan energian nopeasti kehittyvään toimintaympäristöön ja opit työskentelemään taloudellisesti kannattavalla tavalla metsäliiketoiminnan tehtävissä.  Metsien käytön suunnittelun, metsänhoidon ja metsäluonnon tuntemuksen opinnot ovat myös olennainen osa metsätalousinsinöörin opintojasi.

Metsätalousinsinöörin opinnoissa täydentävän osaamisen opinnoiksi soveltuvat esimerkiksi:

 • Uusiutuva energia / Renewable Energy
 • Ympäristöjohtaminen / Environmental Management
 • Asiakaslähtöinen markkinointi
 • Käytännön taloushallinto
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys

Opiskelet metsätalousinsinöörin ammattiisi alusta alkaen yhteistyössä työelämän kanssa. Joensuu Euroopan metsäpääkaupunkina tarjoaa sinulle laajat mahdollisuudet verkostoitua jo opintojesi aikana. Alueella toimii suuria kansainvälisiä metsäteollisuusyrityksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, metsätalouden kehittämisyksiköitä ja julkishallinnon organisaatioita, bioenergia-, metsäteknologia- ja paikkatietoyrityksiä sekä lukuisia metsäpalveluyrityksiä.

Kareliassa joustavoitat opiskeluasi käyttämällä omaa tietokonettasi.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Metsätalousinsinööri (AMK)

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Hyvä tulevaisuus rakennetaan osaamisella ja asiantuntijuudella. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana rakentamassa sitä kouluttamalla osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia antaa valmiudet, välineet ja asenteen kehittyä huippuosaajaksi. Karelia-ammattikorkeakoulu on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Koulutusaloilla tehdäänkin tiivistä...


Lue lisää oppilaitoksesta Karelia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu

Tikkarinne 9
80200 Joensuu

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: