AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Tradenomi (AMK) | liiketalous | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulu, paikassa Kokkola (+2 sijaintia)
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Video

Tradenomi (AMK) | liiketalous | monimuotototeutus

Centriassa liiketaloutta voi opiskella myös monimuotototeutuksena niin Kokkolassa, Ylivieskassa kuin Pietarsaaressakin. Monimuotona toteutettavat koulutukset voi suorittaa kokonaan verkon välityksellä. Opetusta on keskimäärin kahtena arki-iltana viikossa, joten työskentely opintojen ohessa on mahdollista. Koulutuksissa käydään monipuolisesti läpi liiketalouden osa-alueita, mutta jokaisella koulutuksella on myös oma painotuksensa. Kokkolassa opinnot painottuvat digitaalisen liiketoimintaa, Ylivieskassa pk-yrityksiin ja Pietarsaaressa kansainväliseen liiketoimintaan.

Digitaalinen liiketoiminta, Kokkola

Digitaalisen liiketoiminnan koulutuksessa pääset syventymään taitoihin ja osaamiseen, joita tarvitaan yritysten ja organisaatioiden digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi etenkin digitaalisen liiketoiminnan osa-alueella. Koulutuksesta valmistuneet tradenomit työskentelevät esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Opintojen aikana käydään kattavasti läpi liiketalouden osa-alueita, kuten yritystoimintaa, markkinointia, taloushallintoa ja johtamista. Opinnot sisältävät myös kieli- ja viestintäopintoja. Opit käyttämään erilaisia ohjelmistoja ja välineitä. Syvennyt opinnoissasi johtamiseen, yritystoimintaan ja talouteen sekä palvelumuotoiluun ja markkinointiin. Pääset perehtymään tarkemmin mm. strategiseen johtamiseen, henkilöstöhallintoon sekä etäjohtamiseen – opit taitoja, joita tulevaisuuden johtamistehtävissä tarvitaan. Lisäksi syvennyt liiketoiminnan suunnitteluun, asiakasjohtamiseen sekä digitaaliseen taloushallintoon. Perehdyt myös verkkokaupan suunnitteluun ja toteutukseen, prosessien kehittämiseen sekä markkinoinnin ja myynnin johtamiseen.

PK-yritykset, Ylivieska

Liiketalouden koulutuksessa Ylivieskassa opinnot painottuvat pk-yritysten toimintaan. Opintojen aikana käydään kattavasti läpi liiketalouden osa-alueita erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta, ja pääset perehtymään niin yrittäjyyteen, pk-yritysten markkinointiin, taloushallintoon kuin johtamiseenkin. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat iso työllistäjä Suomessa ja tarve osaavalle työvoimalle on kova. Tämä koulutus sopii siis etenkin sinulle, jos toiveissasi on työllistyä pk-sektorin monipuolisiin tehtäviin tai yrittäjäksi. Työllistyminen on mahdollista myös suuriin yrityksiin sekä julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioihin.

Koulutuksen aikana perehdyt pk-yritysten markkinoinnin erityispiirteisiin ja toimintatapoihin. Syvennyt muun muassa palvelumuotoiluun ja palvelujen markkinointiin, opit markkinointiviestinnän tehokeinot ja saat työkaluja asiakkuuksien ja markkinoinnin johtamiseen. Taloushallinnon osaamiseen profiloivat opinnot kartuttavat osaamistasi yrityksen talousasioissa. Perehdyt muun muassa kirjanpitoon sekä yritysverotuksen ja tilinpäätöksen suunnitteluun. Johtamisopinnoissa painottuvat liiketoiminnan suunnittelu, työoikeudelliset kysymykset sekä henkilöstö- ja projektijohtaminen. Koulutukseen sisältyy lisäksi omavalintaisia opintoja, jotka voit valita oman mielenkiintosi mukaan monipuolisesta tarjonnastamme. Opinnot sisältävät myös mm. kieli- ja viestintäopintoja.

Kansainvälinen liiketoiminta, Pietarsaari

Liiketalouden opinnot Pietarsaaressa painottuvat kansainväliseen liiketoimintaan. Opintojen aikana saat hyvän kokonaiskuvan globaalista kaupankäynnistä ja sen keskeisistä prosesseista sekä valmiuksia erilaisiin kaupan alan, teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin tai vaikka oman yritystoiminnan harjoittamiseen. Hankit osaamista yrittäjyydestä, markkinoinnista, taloushallinnosta ja laskentatoimesta, viestinnästä, kielistä ja liiketoimintakulttuureista sekä erilaisista liiketoimintaa tukevista menetelmistä ja välineistä. Opiskelijanamme omaksut yhteiskuntavastuullisen tavan ajatella ja osaat huomioida kestävän kehityksen ja turvallisuuden näkökulmat toiminnassasi.

Syvennyt opinnoissasi kansainvälisen kaupan toimintaympäristöihin ja toimintoihin. Koulutuksen aikana opit muun muassa johtamistaitoja sekä perehdyt kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteisiin ja yrityksien kansainvälistymismahdollisuuksiin. Omavalintaisten, yksilöllistä osaamista profiloivien opintojen avulla voit syventää oppimaasi esimerkiksi vastuullisuus- ja eettisyysnäkökulmiin tai kehittyviin talouksiin. Valittavanasi on kattava valikoima opintojaksoja digitaalisesta markkinoinnista kansainväliseen logistiikkaan. Opit myös itseohjautuvuutta ja luovuutta sekä kehität tiedonhankinta-, analysointi- ja ongelmanratkaisukykyjäsi. Työelämän kansainvälistyminen edellyttää myös hyvää kielitaitoa sekä erilaisten kulttuurien tuntemusta. Opetus tapahtuu osittain kielikylpymenetelmällä ruotsiksi ja englanniksi, joten sinulla on erinomainen mahdollisuus kehittää kielitaitoasi turvallisessa ympäristössä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 5 toteutusta

Syksy

 • Monimuotototeutus
 • Kokkola
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Syksy

 • Monimuotototeutus
 • Pietarsaari
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Kevät

 • Monimuotototeutus
 • Pietarsaari
 • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Syksy

 • Monimuotototeutus
 • Ylivieska
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Kevät

 • Monimuotototeutus
 • Ylivieska
 • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....

Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu