Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tradenomi (AMK) | liiketalous | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kokkola, Pietarsaari, Ylivieska
Alkavat koulutukset
Kokkola
Syksy 2022

Pietarsaari
Tammikuussa 2023

Ylivieska
Tammikuussa 2023

Video

Tradenomi (AMK) | liiketalous | monimuotototeutus

Centriassa liiketaloutta voi opiskella myös monimuotototeutuksena niin Kokkolassa, Ylivieskassa kuin Pietarsaaressakin. Monimuotona toteutettavat koulutukset voi suorittaa kokonaan verkon välityksellä. Opetusta on keskimäärin kahtena arki-iltana viikossa, joten työskentely opintojen ohessa on mahdollista. Koulutuksissa käydään monipuolisesti läpi liiketalouden osa-alueita, mutta jokaisella koulutuksella on myös oma painotuksensa. Kokkolassa opinnot painottuvat digitaalisen liiketoimintaa, Ylivieskassa pk-yrityksiin ja Pietarsaaressa kansainväliseen liiketoimintaan.

Digitaalinen liiketoiminta, Kokkola

Digitaalisen liiketoiminnan koulutuksessa pääset syventymään taitoihin ja osaamiseen, joita tarvitaan yritysten ja organisaatioiden digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi etenkin digitaalisen liiketoiminnan osa-alueella. Koulutuksesta valmistuneet tradenomit työskentelevät esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Opintojen aikana käydään kattavasti läpi liiketalouden osa-alueita, kuten yritystoimintaa, markkinointia, taloushallintoa ja johtamista. Opinnot sisältävät myös kieli- ja viestintäopintoja. Opit käyttämään erilaisia ohjelmistoja ja välineitä. Syvennyt opinnoissasi johtamiseen, yritystoimintaan ja talouteen sekä palvelumuotoiluun ja markkinointiin. Pääset perehtymään tarkemmin mm. strategiseen johtamiseen, henkilöstöhallintoon sekä etäjohtamiseen – opit taitoja, joita tulevaisuuden johtamistehtävissä tarvitaan. Lisäksi syvennyt liiketoiminnan suunnitteluun, asiakasjohtamiseen sekä digitaaliseen taloushallintoon. Perehdyt myös verkkokaupan suunnitteluun ja toteutukseen, prosessien kehittämiseen sekä markkinoinnin ja myynnin johtamiseen.

PK-yritykset, Ylivieska

Liiketalouden koulutuksessa Ylivieskassa opinnot painottuvat pk-yritysten toimintaan. Opintojen aikana käydään kattavasti läpi liiketalouden osa-alueita erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta, ja pääset perehtymään niin yrittäjyyteen, pk-yritysten markkinointiin, taloushallintoon kuin johtamiseenkin. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat iso työllistäjä Suomessa ja tarve osaavalle työvoimalle on kova. Tämä koulutus sopii siis etenkin sinulle, jos toiveissasi on työllistyä pk-sektorin monipuolisiin tehtäviin tai yrittäjäksi. Työllistyminen on mahdollista myös suuriin yrityksiin sekä julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioihin.

Koulutuksen aikana perehdyt pk-yritysten markkinoinnin erityispiirteisiin ja toimintatapoihin. Syvennyt muun muassa palvelumuotoiluun ja palvelujen markkinointiin, opit markkinointiviestinnän tehokeinot ja saat työkaluja asiakkuuksien ja markkinoinnin johtamiseen. Taloushallinnon osaamiseen profiloivat opinnot kartuttavat osaamistasi yrityksen talousasioissa. Perehdyt muun muassa kirjanpitoon sekä yritysverotuksen ja tilinpäätöksen suunnitteluun. Johtamisopinnoissa painottuvat liiketoiminnan suunnittelu, työoikeudelliset kysymykset sekä henkilöstö- ja projektijohtaminen. Koulutukseen sisältyy lisäksi omavalintaisia opintoja, jotka voit valita oman mielenkiintosi mukaan monipuolisesta tarjonnastamme. Opinnot sisältävät myös mm. kieli- ja viestintäopintoja.

Kansainvälinen liiketoiminta, Pietarsaari

Liiketalouden opinnot Pietarsaaressa painottuvat kansainväliseen liiketoimintaan. Opintojen aikana saat hyvän kokonaiskuvan globaalista kaupankäynnistä ja sen keskeisistä prosesseista sekä valmiuksia erilaisiin kaupan alan, teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin tai vaikka oman yritystoiminnan harjoittamiseen. Hankit osaamista yrittäjyydestä, markkinoinnista, taloushallinnosta ja laskentatoimesta, viestinnästä, kielistä ja liiketoimintakulttuureista sekä erilaisista liiketoimintaa tukevista menetelmistä ja välineistä. Opiskelijanamme omaksut yhteiskuntavastuullisen tavan ajatella ja osaat huomioida kestävän kehityksen ja turvallisuuden näkökulmat toiminnassasi.

Syvennyt opinnoissasi kansainvälisen kaupan toimintaympäristöihin ja toimintoihin. Koulutuksen aikana opit muun muassa johtamistaitoja sekä perehdyt kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteisiin ja yrityksien kansainvälistymismahdollisuuksiin. Omavalintaisten, yksilöllistä osaamista profiloivien opintojen avulla voit syventää oppimaasi esimerkiksi vastuullisuus- ja eettisyysnäkökulmiin tai kehittyviin talouksiin. Valittavanasi on kattava valikoima opintojaksoja digitaalisesta markkinoinnista kansainväliseen logistiikkaan. Opit myös itseohjautuvuutta ja luovuutta sekä kehität tiedonhankinta-, analysointi- ja ongelmanratkaisukykyjäsi. Työelämän kansainvälistyminen edellyttää myös hyvää kielitaitoa sekä erilaisten kulttuurien tuntemusta. Opetus tapahtuu osittain kielikylpymenetelmällä ruotsiksi ja englanniksi, joten sinulla on erinomainen mahdollisuus kehittää kielitaitoasi turvallisessa ympäristössä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Työmahdollisuuksia

Tradenomin tutkinto antaa sinulle valmiudet sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Suurin osa meiltä valmistuneista tradenomeista työskentelee yksityisissä yrityksissä erilaisissa liiketaloudellisten tehtävien parissa. Myös julkissektorin työpaikoissa on kysyntää tradenomeille. Tehtävät vaihtelevat käytännön suorittavista tehtävistä päällikkötason ja aina ylimmän johdon tehtäviin. Tradenomeja työskentelee monilla eri tehtävänimikkeillä esim. myynti- ja markkinointitehtävissä, taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävissä sekä kehitystehtävissä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat opintojensa aikana kannustusta ja tukea oman liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Osa opiskelijoistamme onkin perustanut oman yrityksen valmistumisen jälkeen.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tradenomi (AMK) | liiketalous | monimuotototeutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Centria-ammattikorkeakoulu

AMK suurella sydämellä!

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....


Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

 Näytä puhelinnumero
www.centria.fi


Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Tradenomi (AMK) | liiketalous | monimuotototeutus täytä seuraavat tiedot: