AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | monimuotototeutus

Centria-ammattikorkeakoulu, paikassa Ylivieska
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Video

Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | monimuotototeutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla on käynnissä suuri murros, joka työllistää koko ajan tekijöitä. Sähköistyminen on yksi maailmaa muovaavia megatrendejä. Lähde opiskelemaan tulevaisuuden alaa!

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksemme yhdistää sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energiatekniikan. Osaamisesi tulee kattamaan koko ketjun polttoaineesta, auringon säteilyenergiasta ja tuulen liike-energiasta sähkön energiatehokkaaseen käyttöön asti.

Opetuksessa käytetään sekä perinteisiä menetelmiä, kuten laskuharjoituksia, että nykyaikaisia oppimis- ja mallinnusympäristöjä. Opetus sisältää todellisia, työelämästä nousseita mitoitus- ja suunnittelutehtäviä. Teoria yhdistyy monipuolisesti käytäntöön laboratoriotyöskentelyssä. Harjoituksia pääset tekemään ajanmukaisissa laboratoriotiloissa, sillä niitä päivitetään jatkuvasti. Parhaillaan Centriaan on valmistumassa uusi energiatekniikan laboratorio.

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkossa tapahtuvasta opiskelusta sekä lähiopetuksesta. Vuoden aikana on yhdeksän 3–5 päivän mittaista intensiivijaksoa, joiden aikana tehdään läsnäoloa vaativia laboratorioharjoituksia ja suoritetaan tenttejä. Muutoin opiskelu onnistuu itsenäisesti verkossa. Luennoista tehdään tallenteet, joita voi katsoa milloin vain. Verkko-opiskelun toimivuudesta kertoo se, että koulutusohjelmastamme on valmistunut jopa kolmivuorotyötä tekeviä opiskelijoita.

Koulutuksessamme on paljon valinnanvapautta. Jos opiskelija on jo alan töissä, voimme räätälöidä opintoja opiskelijan tarpeiden mukaan. Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat suunnitellaan niin, että huomioidaan esimerkiksi S1, S2 ja S3 sähköpätevyysvaatimukset sekä kattilalaitoksen käytönvalvojapätevyys. Näitä pätevyyksiä voi hakea, kun työkokemusta on kertynyt riittävästi.

Insinööriopintojen alkuvaiheessa saat yleiset valmiudet omaksua uutta tietoa ja kehittää itseäsi. Opintojen loppuvaiheessa valittavat syventävät opinnot vahvistavat osaamistasi haluamaasi suuntaan. Harjoittelujaksoja on yhteensä kolme. Harjoittelujen, valinnaisten opintojen ja vapaavalintaisten moduulien ansiosta jokaiselle opiskelijalle muodostuu oma opintopolku.

Suuntautumisvaihtoehdot

Sähkövoimatekniikassa keskitytään sähkön siirto- ja jakelujärjestelmiin, rakennusten sähköjärjestelmiin ja valaistustekniikkaan, teollisuuden sähköjärjestelmiin sekä energiatehokkuuteen. Tutustut keskeisiin sähköturvallisuuteen liittyviin määräyksiin ja opit soveltamaan niitä käytäntöön. Osaat mitoittaa sähköverkon sekä toteuttaa sen suojauksen ja kaukokäytön.

Automaation ja tietoliikenteen syventävien opintojen painopisteitä ovat teollisuuden automaatio sekä tietoverkot. Opit automatisoimaan prosesseja ohjelmoitavilla logiikoilla. Opintojen myötä tunnet televiestintäjärjestelmät ja niiden komponentit sekä ymmärrät sähkömagneettisen yhteensopivuuden merkityksen. Myös radioverkot ja niissä käytettävät komponentit tulevat sinulle tutuiksi.

Energiatekniikan syventävissä opinnoissa keskitytään voimalaitostekniikkaan. Opit tuntemaan lämpövoimalaitosten ja uudempien energiaratkaisujen toimintaperiaatteet. Ymmärrät sähkömarkkinoiden toimintaa ja saat hyvän käsityksen käynnissä olevasta energiamurroksesta, joka tähtää puhtaaseen energiantuotantoon haastaen samalla monia yhteiskunnan rakenteita ja aiempia tapoja toimia. Energiatekninen osaaminen tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman kestävyyskysymysten ymmärtämiseen ilmastonmuutoksen hillinnästä alkaen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Ylivieska
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Ylivieska
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....

Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu